Mūšio spalvos 2

Šiuolaikinės Griunvaldo/Žalgirio mūšio inscenizuotės yra spalvingas renginys. Bent jau vienu požiūriu jis atitinka šį viduramžišką įvykį: 1410 metais Vokiečių ordino, Lenkijos, Lietuvos kariuomenių ir atitinkamai jų sąjungininkų daliniai buvo surikiuoti mūšio lauke prie daugiau negu 100 spalvingų herbinių vėliavų. Anuometine samprata, iš priešininko atimtos vėliavas buvo karinio triumfo dalis.

Lenkų istorikas Janas Dlugošas (Jan Długosz) pateikė išsamiausią šio mūšio aprašymą. Dar prieš pradėdamas 1455 metais rašyti kroniką Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae 1448 metais jis išleido veikalą Banderia Prutenorum. Jame aprašė daugybę vėliavų, kuriomis nešini kariai traukė į 1410-ųjų mūšį. Didžiausią dėmesį jis skyrė Vokiečių ordino ir Lenkijos vėliavoms, o Lietuvos ir Rytų Europos sąjungininkų vėliavos apibūdinamos gana neaiškiai.

Žalgirio mūšio 600 metinių proga prieš keletą metų dešimčia kalbų išleistas albumas su šiuolaikiškais Dlugošo piešiniais pagal Banderia Prutenorum. Jis simbolizuoja karių ir riterių iš visos Europos dalyvavimą šiame mūšyje. Ne visos vėliavos atrodo kovingai, kartais netgi esama panašumų su priešininkų vėliavomis. Čia matome Sandomiro vaivados Mikalojaus iš Michalovo (Mikołaj z Michałowa) vėliavą (rožė), ir Rogenhauzeno fogtijos vėliavą (trys rožės).

Būk aktyvus!

Šaltinis: Jan Długosz: Grunwald 1410. Proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, hrsg. von Jan Gancewski, Olsztyn 2010, p. 74, 143.