Riterių pasekėjai

Kuo ypatingas popiežiaus susitikimas su Ordino atstovais? Argi Vatikane ne kasdien vyksta panašūs susitikimai? Ne visai. Ordino seserys ir dvasininkas pirmoje eilėje priklauso Vokiečių ordinui, tam pačiam Vokiečių ordinui, kuris taip ilgai formavo Prūsų žemės istoriją.

Šią nuotrauką išspausdino vienas iš naujesnių lenkiškų vadovėlių, jos parašas skelbia: „Vatikanas, 1991 metai – Jo Šventenybės Jono Pauliaus II susitikimas su didžiuoju magistru dr. Othmaru Wielandu 800-ųjų Ordino įkūrimo metinių proga“. Tad Lenkijoje, o taip pat ir Lietuvoje, ir Rusijoje įprasta Vokiečių ordino atmintis daugeliu požiūriu apverčiama aukštyn kojom, mat ši nuotrauka rodo šiandieninį Ordiną. Tai yra katalikiška bendruomenė tiek vyrų, tiek ir moterų, kurie užsiima labdaringa veikla, Ordino būstinė yra Vienoje. Dabar Ordinas jau nebėra smurtingų vyrų misionierių sąjunga ir ekspansyvaus Prūsijos valdymo Vidurio Rytų Europoje pirmtakas, o pateikia save kaip austriškas, katalikiškas ir moteriškas – ir, kaip matome, palaikantis gerus santykius su popiežiumi.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Przybysz, Kazimierz; Jakubowski, Wojciech J. ir Włodarczyk, Mariusz: Historia dla gimnazjalistów. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik. Klasa I, Warszawa, 2000, p. 245.