Sovietinė respublika – toks jos statusas Lietuvoje tiko tik nedaugeliui. Klaipėda su savo uostu sudarė galimybę bent kiek praverti duris į pasaulį kitapus „geležinės uždangos“. Šaltojo karo metu, kai sienų tarp Rytų ir Vakarų kirtimas buvo itin aštrus, politinis reiškinys, Jono Pleškio istorija pateikė idealią medžiagą bestseleriui ir Holivudo filmui:

Žmogus iš „Raudonojo Spalio“

"Atominis povandeninis laivas „Raudonasis Spalis“ išplaukia iš Poliarnyj povandeninių laivų bazės netoli Murmansko, ir tik laivo kapitonas žino, jog tai bus jo paskutinė užduotis. Po kurio laiko „Raudonąjį Spalį“ ima medžioti visi sovietų karo laivai, esantys Šiaurės Atlante, o amerikiečiai skelbia pavojų, matydami prie savo krantų artėjantį branduolinį laivą, galintį nušluoti pusę Amerikos. Prasideda laivo medžioklė. Garsiojo filmo, parašyto pagal Tomo Klensio (Clancy) romaną „Raudonojo spalio medžioklė“, prototipas buvo Klaipėdoje tarnavęs karinio jūrų laivyno leitenantas jonas Pleškys, su kuriuo Klensis buvo susitikęs Amerikoje.

Pačiame Šaltojo karo tarp JAV ir Sovietų Sąjungos įkarštyje, 1961 metų balandžio 7 dieną, prie Gotlando salos krantų pasirodė savaeigė sovietų karinė barža su sugadintu kompasu. Visa įgula, išskyrus kapitoną ir vieną jūreivį, buvo įsitikinusi, jog plaukia teisingu kursu į Liepojos karinį uostą. Kapitonas Jonas Pleškys kartu su savo pagalbininku išlipo į krantą patikrinti laivo korpuso ir atgal negrįžo.

Jonas Pleškys gimė 1935 metais Nepriklausomoje Lietuvoje, į kurią po penkerių metų įžengė sovietų okupantai. Tėvai buvo ištremti į Sibirą, kur ir mirė. Pokarinio chaoso metu Jonas Pleškys ir keturios seserys išvengė šios lemties. 1959 metais jis baigė Leningrado karinę jūrų mokyklą, tarnavo povandeniniame laivyne, vėliau tapo savaeigės baržos kapitonu Klaipėdoje, kurioje buvo dislokuota nedidelė žvalgybinių povandeninių laivų flotilė. Jo laivas aptarnaudavo soviet atominį povandeninį laivyną, gabendavo cheminių medžiagų atliekas į Liepojos karinį uostą, taip pat jas skandindavo neutraliuose vandenyse.

Už šį šuolį per „geležinę uždangą“ ir laivo nuplukdymą į Vakarus Jonas Pleškys 1961 metų rugpjūčio 22 dieną Baltijos laivyno karo tribunolo už akių buvo nuteistas mirties bausme ir įėjo į istoriją kaip vieno garsiausių Šaltąjį karą vaizduojančių filmų herojaus prototipas."

Būk aktyvus!


Šaltinis: Vigantas Vareikis: 99 Stories about Klaipėda, Klaipėda 2009.