Tautų savitarpio supratimo projektas

Referatui su diskusija arba darbui grupėje:

Kas yra Taravos Anikė?

Apžvelkite politinio virsmo laikotarpį Baltijos šalyse ir Prūsų žemėje XX amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje.

Nors atstatant paminklą lietuvius ir vokiečius jungė vienas ir tas pats tikslas, tačiau jų motyvai skyrėsi. Remdamiesi šaltinio tekstu išsiaiškinkite, kokie tai galėjo būti motyvai.

Ar žinote pavyzdžių (savo regione), kai buvo suorganizuotos tarptautinės akcijos atstatyti paminklams, pastatams arba įrengti muziejams? Kas šios naujos istorijos politikos veikėjai? Ar būna, kad kas nors tam priešinasi arba oponuoja? Jeigu taip, tai kodėl?

Dvi didžios asmenybės

Darbui grupėje:

Jeigu kurios nors asmenybės savybės ypatingai iškeliamos, tai, viena vertus, gali reikšti, jog vaizduojamais laikais jos buvo išskirtinės. Kita vertus, istorinėmis asmenybėmis mėgstama pasinaudoti kaip pavyzdžiu, norint atkreipti dėmesį į esamas aplinkybes. Kokias iš šių dviejų galimybių atitinka vaizdo įrašas apie Kantą ir Koperniką?

Ar vaizdo įraše apie šiuos abu mokslininkus aptariami valstybių sienas peržengiantys dalykai? Jeigu tai, tai kokie?

„Raudonojo Spalio“ medžioklė

Projektiniam darbui arba darbui grupėje:

Aprašykite santykius tarp Rytų ir Vakarų Šaltojo karo metu. Kur buvo siena tarp abiejų politinių blokų? Kokia reikšmė teko anuomet Baltijos jūros regionui?

Kodėl anuomet kildavo didžiulis politinis sujudimas, jeigu kas nors iš socialistinio bloko šalių pabėgdavo už „geležinės uždangos“ į Vakarus?

Jeigu skaitėte Tomo Clancy’io romaną, matėte arba galite pažiūrėti filmą: ar juose galima atpažinti Jono Pleškio istoriją? Kokios stilistinės priemonės naudojamos romane / filme, siekiant aprašyti laivo vado padėtį? Koks požiūris į konfliktą tarp Rytų ir Vakarų, o dar tiksliau – į Lietuvos padėtį Sovietų Sąjungoje, perteikiamas jų pagalbą?

Karjera per mokslą

Referatui su diskusija:

Aprašykite Prūsų žemės visuomenę tokią, kokia susidarė nuo viduramžiais vykusio vokiečių atsikraustymo iki XVI amžiaus.

Kokių galimybių iškilti visuomenėje buvo Prūsų žemėje? Ar visos socialinės ir etninės grupės turėjo vienodas galimybes iškilti, ar būta skirtumų?

Aprašykite kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio asmenybę ir jo visuomeninių ir politinių reformų sampratą.

Kokią reikšmę turėjo išsilavinimas Prūsų žemėje Viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais?

Palyginkite kunigaikščio Albrechto idėją („Karjera per mokslą“) su dabartine situacija savo šalyje. Kokių galimybių iškilti visuomenėje esama ir kas gali jomis pasinaudoti? Kokia reikšmė tenka išsilavinimui?

Patraukli ir susimąsčiusi

Projektiniam darbui arba darbui grupėje:

Apžvelkite grafienės Marionos von Dönhoff gyvenimą ir politines pažiūras.

Paieškokite prisiminimų ir aprašymų apie vykimą per sienas ir lankymąsi Prūsų žemėje po 1945 metų – tiek iš atvykusiųjų, tiek ir iš gyventojų perspektyvos. Palyginkite, kokių lūkesčių turėjo atvykusieji ir vietiniai gyventojai, kokie buvo jų įspūdžiai.

Šiuo pagrindu padiskutuokite, kodėl grafienė Mariona von Dönhoff taip atsargiai elgėsi, kai 1963 metais pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo atvyko į Prūsų žemę.

Koks šiuo metu požiūris jūsų šalyje (regione) į grafienę Marioną von Dönhoff?

Ne taikos angelas

Referatui su diskusija:

Apžvelkite karalienės Luizės gyvenimą.

Kokios savybės priskiriamos karalienei Luizei šiame tekste piešiant jos portretą? Kokias stilistines priemones naudoja autoriai tekste ir vaizdo įraše?

Kaip šiais laikais traktuojama karalienė Luizė – tiek istorinėje mokslinėje, tiek ir populiarioje literatūroje bei publicistikoje?

Pagalvokite, kodėl dabartiniai Sovetsko (anksčiau Tilžės) gyventojai suvokia karalienę Luisę kaip teigiamą ir vertą prisiminti asmenybę.

Prūsija romantiškai

Referatui su diskusija:

Apžvelkite karalienės Luizės gyvenimą.

Kokios savybės priskiriamos karalienei Luizei šiame tekste piešiant jos portretą? Kokias stilistines priemones naudoja autoriai tekste ir vaizdo įraše?

Kaip šiais laikais traktuojama karalienė Luizė – tiek istorinėje mokslinėje, tiek ir populiarioje literatūroje bei publicistikoje?

Pagalvokite, kodėl dabartiniai Sovetsko (anksčiau Tilžės) gyventojai suvokia karalienę Luisę kaip teigiamą ir vertą prisiminti asmenybę.

Dar daugiau medžiagos filmui

Referatui su diskusija arba darbui grupėje:

Ką istoriniai tyrinėjimai sako apie Herkų Mantą?

Kodėl šis filmas buvo populiarus ne vien Lietuvoje, bet ir kitose socialistinėse šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje ir VDR? Aptarkite, koks požiūris į Vokiečių ordiną ilgą laiką vyravo šiose šalyse. Kokios savybės tuo tarpu buvo priskiriamos prūsams?

Kokių žinote kitų istorinių pavyzdžių apie narsų pasipriešinimą itin stipriam priešininkui? Ar apie tai sukurta filmų?

Filmo reklama apie vieną prūsą

Referatui su diskusija arba darbui grupėje:

Ką istoriniai tyrinėjimai sako apie Herkų Mantą?

Kodėl šis filmas buvo populiarus ne vien Lietuvoje, bet ir kitose socialistinėse šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje ir VDR? Aptarkite, koks požiūris į Vokiečių ordiną ilgą laiką vyravo šiose šalyse. Kokios savybės tuo tarpu buvo priskiriamos prūsams?

Kokių žinote kitų istorinių pavyzdžių apie narsų pasipriešinimą itin stipriam priešininkui? Ar apie tai sukurta filmų?

Sovietų Sąjungos didvyris

Darbui grupėje:

Remdamiesi šiuo šaltiniu paaiškinkite, kodėl Ivanas Černiachovskis vaizduojamas kaip pavyzdinė asmenybė. Koks požiūris į kariškius čia išreiškiamas?

Kokį Raudonosios Armijos vertinimą Antrojo pasaulinio karo pabaigoje žinote iš perskaitytų istorinių knygų? Kokius alternatyvius vertinimus (kitose šalyse) galėtumėte įsivaizduoti ir kodėl?

Daugiaetninės Prūsų žemės vertėjai

Projektiniam darbui:

Apžvelkite Mrongoviaus gyvenimą ir darbus. Patyrinėkite, kokių kitų tarpininkų tarp kalbų būta Prūsų žemėje. Palyginkite jų studijų vietas, profesijas, išleistus darbus ir politinį angažuotumą.

Ar gali žmonės, kalbantys skirtingomis kalbomis, turėti vieną ir tą pačią gimtinę arbą bendrą regioną? Kas sudaro regioną?