Prasti keliai jūros link

Konkursiniam darbui:


Kaip išsiplėtojo paplūdimių turizmas prie upių, ežerų ir jūrų Europoje ir jūsų šalyje (regione) po Antrojo pasaulinio karo? Ar atsirado naujų kurortų, ar ir toliau lankomasi iki karo buvusiuose kurortuose?

Paieškokite aprašymų apie paplūdimių turizmo pradžią Prūsų žemėje arba jūsų šalyje (regione) po Antrojo pasaulinio karo. Kas vykdavo į kurortus (amžiaus grupės, socialiniai sluoksniai), o kas – ne?

Kuo skyrėsi atostogos kurortuose pokario metais nuo įprasto kasdienio gyvenimo jūsų šalyje (regione)?

Švelnus klimatas

Darbui grupėje:

Geografinių reiškinių vertinimas labai priklauso nuo to, kokioje vietovėje, kokioje šalyje gyvename, koks oras, klimatas ir kraštovaizdis mums įprastas.

Ar galite rasti duomenų apie Prūsų žemės klimatą? Palyginkite juos su kitų jums žinomų vietovių klimatu.

Kokios jūsų šalies vietovės arba kraštai laikomi „švelnaus“ ir „malonaus“ klimato, kokiose klimatas laikomas „atšiauriu“ ir „nesvetingu“. Kodėl taip yra?

Atšiaurus klimatas

Darbui grupėje:

Geografinių reiškinių vertinimas labai priklauso nuo to, kokioje vietovėje, kokioje šalyje gyvename, koks oras, klimatas ir kraštovaizdis mums įprastas.

Ar galite rasti duomenų apie Prūsų žemės klimatą? Palyginkite juos su kitų jums žinomų vietovių klimatu.

Kokios jūsų šalies vietovės arba kraštai laikomi „švelnaus“ ir „malonaus“ klimato, kokiose klimatas laikomas „atšiauriu“ ir „nesvetingu“. Kodėl taip yra?

Kraštovaizdis – lyg slogus sapnas

Darbui grupėje:

Palyginkite abiejų šaltinių tekstus.

Ar kariniai statiniai ir įrengimai vaidina svarbų vaidmenį vokiečių, lenkų ir lietuvių sampratoje apie Prūsų žemę? Jeigu ne, tai kodėl?

Pasvarstykite, kokių galimybių įsivaizduoti ateities kraštovaizdį būta po Antrojo pasaulinio karo.

Kaip šiais laikais įsivaizduojamas ateities kraštovaizdis?

Ateities kraštovaizdis

Darbui grupėje:

Palyginkite abiejų šaltinių tekstus.

Ar kariniai statiniai ir įrengimai vaidina svarbų vaidmenį vokiečių, lenkų ir lietuvių sampratoje apie Prūsų žemę? Jeigu ne, tai kodėl?

Pasvarstykite, kokių galimybių įsivaizduoti ateities kraštovaizdį būta po Antrojo pasaulinio karo.

Kaip šiais laikais įsivaizduojamas ateities kraštovaizdis?

Kaip jums patinka Kaliningrado oras?

Darbui grupėje:


Paieškokite Rusijos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos (ne vien Prūsų žemės) miestų foto albumų. Jie gali būti išleisti ne vien šiais, bet ir sovietiniais, komunistiniais laikais.

Kas juose vaizduojama? Įžymybės, gamta ar pramonės įmonės? Ar vaizduojami žmonės? Jeigu taip, tai kokiose situacijose? Kokia pozicija vyrauja įvadiniuose tekstuose, iliustracijų kompozicijoje ir jų aprašymuose: pasididžiavimas, kritika, nostalgija ar autoironija?

Papasakokite apie XX amžiaus devintojo dešimtmečio politinę situaciją Sovietų Sąjungoje. Padiskutuokite, ko siekia Kaliningrado foto albumo autorių autoironija.

Sielininkystė mieste

Projektiniam arba konkursiniam darbui:


Apžvelkite vandens transporto istoriją Europoje, savo šalyje ir regione.

Kokie sielininkystės pranašumai, kokie trūkumai? Kokia sielininkystės ateitis Europoje, jūsų šalyje ir regione?

Paieškokite sielininkų pasakojimų ir prisiminimų. Koks būdavo jų išsilavinimas, iš ko jie gaudavo užsakymų, kaip nuvykdavo į darbo vietą, koks buvo jų darbo ritmas, kur jie pakeliui nakvodavo ir kiek gaudavo algos? Koks galėjo būti šeimyninis sielininko gyvenimas? Ar buvo profsąjunginių sielininkų susivienijimų? Koks buvo jų santykis su valtininkais?

Šiaurės Europos durpių kraštas

Referatui su diskusija:

Energijos išteklių gavyba yra svarbus ūkio ir technikos istorijos faktorius. Trumpai apžvelkite energijos gavybos istoriją Europoje.

Kas yra durpės? Kaip jos susidaro, kaip jos kasamos ir kam naudojamos?

Kokie energijos ištekliai išgaunami arba naudojami jūsų regione (šalyje)? Ar dėl to atsirado kokių nors reikšmingų pramonės paminklų?

Kokie energijos šaltiniai XXI amžiuje laikomi prioritetiniais ir kodėl? Ar esama alternatyvų?

Žuvys džiunglėse?

Referatui su diskusija:

Aprašykite žuvininkystės istoriją Europoje, jūsų šalyje ir regione. Kokia dabar tenai žuvininkystės reikšmė ekonomikai?

Aplinkosaugos istorijoje dažnai sakoma, kad vanduo yra jungiantis elementas. Kokią įtaką kelionės jūra kertant valstybių sienas daro žvejų gyvenimo būdui ir elgsenai? Ar žvejai jūsų šalyje (regione) laikomi ypatinga profesine grupe?

Miškai yra kitur

Projektiniam darbui:

Pastaruoju metu istoriniai tyrimai skiria žemėlapiams ypatingą dėmesį- ne kaip „objektyviam“ kurios nors geografinės tikrovės atvaizdui, o veikiau kaip labai įtaigiam būdui pateikti pasaulio (arba jo fragmento) interpretavimą.

Aprašykite kartografijos raidą ankstyvaisiais naujaisiais laikais.

Paieškokite informacijos apie kartografų Wacławo Grodeckio ir Luco Janzono Waghenaerio gyvenimą ir darbus.

Kas jums itin krenta į akis žiūrint į šiuos žemėlapius?

  • Ką žemėlapis vaizduoja?
  • Spalvų parinkimas
  • Pavadinimai
  • Sienų žymėjimas
  • Naudojami simboliai

Kokia prasme šie abu žemėlapiai pateikia kitokį požiūrį negu įprastiniai mūsų laikų žemėlapiai? Palyginkite juos su dabartiniais Prūsų žemės žemėlapiais.

Vaizdas į jūrą

Projektiniam darbui:

Pastaruoju metu istoriniai tyrimai skiria žemėlapiams ypatingą dėmesį- ne kaip „objektyviam“ kurios nors geografinės tikrovės atvaizdui, o veikiau kaip labai įtaigiam būdui pateikti pasaulio (arba jo fragmento) interpretavimą.

Aprašykite kartografijos raidą ankstyvaisiais naujaisiais laikais.

Paieškokite informacijos apie kartografų Wacławo Grodeckio ir Luco Janzono Waghenaerio gyvenimą ir darbus.

Kas jums itin krenta į akis žiūrint į šiuos žemėlapius?

  • Ką žemėlapis vaizduoja?
  • Spalvų parinkimas
  • Pavadinimai
  • Sienų žymėjimas
  • Naudojami simboliai

Kokia prasme šie abu žemėlapiai pateikia kitokį požiūrį negu įprastiniai mūsų laikų žemėlapiai? Palyginkite juos su dabartiniais Prūsų žemės žemėlapiais.