Silezijos, Varmijos, Mozūrijos ir Pomeranijos (kašubų ir slovincų) autochtonų gyventojų situacija buvo ypatinga. Vokiečių valdymo laikais gyveno kelios jų kartos. Jie išlaikė savo savitumą, bet tuo pačiu jų papročiai ir kalba vystėsi skirtingai nuo Vidurio ir Rytų Lenkijos gyventojų.

Pokario Lenkijoje naujai sukurta administracija ir naujieji atsikėlėliai traktavo juos kaip vokiečius, todėl daugybė autochtonų apleido savo gimtinę ir išvyko

daugiausia į Vokietiją.

Neigiamas Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybės požiūris į Varmijos ir Mozūrijos autochtonus paskatino juos išvykti į Vokietijos Federacinę Respubliką, o ten su autochtonais buvo elgiamasi dar blogiau dėl to, kad jie… lenkai.

Būk aktyvus!


Šaltinis: Kozłowska, Zofia T.; Unger, Irena; Unger, Piotr und Zając, Stanisław: Historia. Poznajemy przeszłość od 1939 roku do czasów współczesnych. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, 3, Toruń 2004, p. 143

 

 

Šaltinis: Dorota Granoszewska-Babiańska, Dariusz Ostapowicz und Sławomir Suchodolski. Historia. Dzieje społeczeństwa i gospodarki. Teil 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Warszawa 2003, p. 226.