Prūsų žemėje žydai pradėti engti ne tik tada, kai nacionalsocialistai 1933 metais paėmė valdžią į savo rankas. Per konferenciją, vykusią 1934 metais, Rytų Prūsijos žydų bendruomenių atstovai apgailestavo dėl jau gerą dešimtmetį trunkančios žydų emigracijos iš šio regiono  ir juos apėmusio jausmo, kad ateitis nėra užtikrinta.

Dok. 149: Pariser Tageblatt [Paryžiaus dienraštis]: 1934 gruodžio 30 d. straipsnis apie Rytų Prūsijos bendruomenių konferenciją dėl žydų gyventojų išvykimo ir nuskurdimo.

25 % Rytų Prūsijos žydų išvyko iš šalies. Kritinė bendruomenių padėtis

Karaliaučius, gruodžio 29 d. Rytų Prūsijos provincijų bendruomenių sąjungos susirinkime, kuriame dalyvavo Karaliaučiaus (Königsberg), Alenšteino (Allenstein), Barštyno (Bartenstein), Prūsos (Braunsberg), Elbingo (Elbing), Geldapės (Goldap), Įsruties (Insterburg), Marienverderio (Marienwerder), Osterodės (Osterode), Raistpilio (Rastenburg), Tilžės (Tilsit) ir Cintų (Zinten) bendruomenės, dr. Lewinas (Karaliaučius), bendruomenės rabinas, remdamasis išsamiais statistiniais tyrinėjimais, apžvelgė gyventojų judėjimą Rytų Prūsijos bendruomenėse. 1933 metais visoje Rytų Prūsijoje čionykščių žydų sumažėjo maždaug 22 % palyginti su 1925-aisiais. Be to, reikia priskaičiuoti dar ir anksčiau iš užsienio čionai atvykusius, o dabar išsikėlusius žydus.

1931 metais 63 bendruomenėse dar dirbo 53 tarnautojai, o 1934-aisiais 56 bendruomenėse jų buvo likę vos 29. Kaip pavyzdį, kokia katastrofiška padėtis susidarė kai kuriose bendruomenėse, dr. Lewinas paminėjo Elbingą, kur per šešerius metus gimė tik vienas žydų kūdikis. Kai kurias bendruomenes jis pagyrė nurodydamas, kad joms pavyko išvengti gyventojų mažėjimo, nes krautuvių savininkai įdarbino žydus prekybos tarnautojais ir tarnautojomis.

Jis ne kartą liūdnai pabrėžė, kad bendruomenės narių pajėgumas mokėti mokesčius sumažėjo gerokai kritiškiau nei pačių gyventojų skaičius. Daugelyje bendruomenių pastebima, kad bendruomenes paliko būtent finansiškai pajėgiausi nariai. Nepaisant slogučio ir sunkumų konferencija baigėsi optimistiškai ir visuotinai nusiteikus darbui.

Būk aktyvus!


Šaltinis: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, Bd. 1: Deutsches Reich 1933–1937, bearb. von Wolf Gruner, München 2008.