Apsilankymas senojoje gimtinėje – kiek kitaip

Darbui grupėje:

Kokį bendrakeleivių vokiečių ir vietinių gyventojų rusų paveikslą piešia Jerry Lindenstrausas?

Kas yra gimtinė? Ar Gumbinė Lindenstrausui dar yra gimtinė?

Pasvarstykite, ko Prūsų žemės gyventojai laukė ir tikėjosi iš užsienio turistų po politinės 1989/91 metų pertvarkos. Kokia dabartinė situacija?

Grėsminga pragaištis vis arčiau

Referatui su diskusija arba darbui grupėje:

Išnagrinėkite jūsų šalies (regiono) žydų padėtį nuo Pirmojo pasaulinio karo iki maždaug 1933/34 metų.

Kodėl daugelis žydų nacionalsocializmo valdymo pradžioje dar kupini vilčių? Kada tai pasikeitė?

Reicho pogromo naktis

Darbui grupėje:

Paieškokite 1938 metų lapkričio 9 dieną vykusios Reicho pogromo nakties aprašymų.

Kas ir iš kokios perspektyvos pasakoja apie tuos įvykius?

Kaip jūsų šalyje (regione) puoselėjama atmintis apie žydų persekiojimą ir holokaustą?

Pralaimėjo visi

Referatui su diskusija arba darbui grupėje:

Panagrinėkite, kokių iš anksto apgalvotų ir kokių nenumatytų pasekmių nacionalsocialistų politika turėjo Klaipėdos krašto žydams.

Palyginkite tai su ekonomine jūsų šalies (regiono) žydų padėtimi iki Antrojo pasaulinio karo pradžios.

Gūdi provincija ar miestas-sodas?

Referatui su diskusija:

Aprašykite architekto Ericho Mendelsohno gyvenimą ir darbus.

Kokia architektūros kryptis vyravo Europoje XX amžiaus pradžioje?

Mendelsohnas sukūrė ir sakralinių pastatų. Sudarykite jo darbų sąrašą su iliustracijomis.  

Su kokiomis idėjomis arba motyvais galima būtų susieti religiją ir moderno stilių architektūroje?

Ar žinote ir kitų architektų, sukūrusių šiuolaikinių sakralinių pastatų?

Dabar sinagoga – muziejus

Darbui grupėje:

Ar jūsų regione yra sinagogų? Kokia jų istorija ir kaip jos buvo naudojamos po Antrojo pasaulinio karo?

Paieškokite tų sinagogų nuotraukų ir jų aprašymų.

Kaip šiuo metu elgiamasi su sinagogomis jūsų regione arba jūsų šalyje?

Dabar sinagoga – vieni griuvėsiai

Darbui grupėje:

Ar jūsų regione yra sinagogų? Kokia jų istorija ir kaip jos buvo naudojamos po Antrojo pasaulinio karo?

Paieškokite tų sinagogų nuotraukų ir jų aprašymų.

Kaip šiuo metu elgiamasi su sinagogomis jūsų regione arba jūsų šalyje?

Keliaujantis rabinas

Projektiniam arba konkursiniam darbui:

Koks rabino išsilavinimas ir kokia jo veikla?

Kokia sienų peržengimo (transnacionalumo) reikšmė žydų mokslininkams?

Paieškokite Europos rabinų gyvenimo aprašymų ir palyginkite juos. Ar esama skirtumų tarp jų biografijų skirtingose Eurpopos šalyse?

Kur tradicijos?

Darbui grupėje arba konkursiniam darbui:

Daugelis Europos žydų bendruomenių po holokausto smarkiai pasikeitė. Paieškokite aprašymų apie jūsų regiono (šalies) žydų bendruomenių raidą po karo. Kokiomis religinėmis ir kultūrinėmis tradicijomis jos remiasi?

Paklausinėkite savo regiono žydų bendruomenės narių, kaip jie vertina dabartinę situaciją. Kokių jie turi vilčių ar baimių?

Prūsų žemė – balta dėmė

Darbui grupėje arba projektiniam darbui:

Perskaitykite vietovardžius jidiš kalba. Ar galėtumėte numanyti, kaip tie miestai vadinami jūsų kalba?

Panagrinėkite Rytų Europos žydų istoriją: Prūsijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Rusijoje. Palyginkite, kuo skiriasi jų raida.

Pristatykite jidiš kalba rašantį rašytoją, jo gyvenimą ir kūrinius.