Truso – miasto zaginione

Dziś już nie istnieje, ale w źródłach średniowiecznych wzmianki o nim pojawiają się często: Miasto Truso było najważniejszym ośrodkiem handlowym ziem pruskich zamieszkałym przez ludność wieloetniczną. Wznowione w latach 90. XX w. badania archeologiczne pozwalają na wirtualną rekonstrukcję, tak że możemy sobie dziś wyobrazić, jak przedstawiała się sytuacja na wybrzeżu Morza Bałtyckiego przed dobrym tysiącem lat.