I jeszcze więcej materiału na film

Ten film zaliczany jest do najbardziej znanych filmów litewskich okresu sowieckiego. Opowiada historię Herkusa Monte, pruskiego wodza z XIII w., który zorganizował powstanie plemion pruskich przeciw zakonowi krzyżackiemu, lecz w końcu został pokonany i zabity. Film spotkał się z szerokim oddźwiękiem nie tylko dlatego, że Herkus Monte przedstawiony został jako romantyczny bohater, któremu dla towarzystwa (ze wzlędów dramatycznych aż nadto zrozumiałe) postawiono u boku ukochaną Kotrynę, ale również dlatego, iż motyw szlachetnego i z góry skazanego na niepowodzenie oporu przeciw przeważającemu liczebnie wrogowi z łatwością dawał się odnieść do aktualnej sytuacji politycznej Litwy w obrębie ZSRR.

Bądź aktywny