Chyba zaczęli bez nas

Oglądając tę karykaturę, polscy uczniowie i uczennice znajdują się w lepszej sytuacji, od razu domyślają się bowiem, na czym polega cały dowcip. W polskiej pamięci historycznej zakon krzyżacki przez długi czas uchodził za śmiertelnego wroga, a bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. za spektakularne zwycięstwo połączonych sił polsko-litewskich nad Zakonem. Tymczasem na tej karykaturze widzimy, że Polacy biją się między sobą, Krzyżacy zaś przyglądają im się w osłupieniu. Przedmiotem drwiny jest tu rzekoma przywara Polaków trwonienia czasu i energii na bezproduktywne typowo polskie waśnie polityczne, uniemożliwiające im tym samym walkę z zewnętrznym wrogiem.

Bądź aktywny

źródło: Michał Tomaszek: Chyba zaczęli bez nas, 2010, <http://www.zamek.malbork.pl/uploaded/fck_files/image/obrazkiwydarzenia/2010/2010_grunwald_na_wesolo/grunwald_na_wesolo_GP.jpg>.