Widok na morze

Ziemie pruskie skupiskiem wysp na Morzu Bałtyckim? W każdym razie taki właśnie obraz zostawił nam holenderski żeglarz i kartograf Lucas Janzon Waghenaer (1533/34- 1605/06). Mierzeje Wiślana i Kurońska są przedstawione, podobnie jak i głębokość morza zwłaszcza w obrębie ujść rzecznych, bardzo szczegółowo. Waghenaer uchodzi do dziś za pioniera holenderskiej kartografii morskiej. Mapa Morza Bałtyckiego w rejonie ziem pruskich opublikowana została w obszernym wielotomowym zbiorze map, w skład którego weszły także mapki innych europejskich regionów przybrzeżnych.

Bądź aktywny

źródło: Lucas Janszon Waghenaer: De caerte ofte zee custen van Pruyssen, met zyne haffen ofte groote rivieren, vander Memel, [w:] Spiegel der zeevaert, vande Nauigatie der Westersche Zee, Amsterdam 1589.