Sintai arklių turguje

Projektiniam arba konkursiniam darbui:

Trumpai nusakykite sintų padėtį Europoje. Kas yra sintai, kuo jie skiriasi nuo romų?

Kur seniau gyveno sintai, kur jie gyvena dabar?

Ar jūsų regione gyvena sintai? Ką galite sužinoti apie jų istoriją? Ar galite pasikalbėti su sintais?

Kelionės per sienas (transnacionalumas) daugeliui sintų yra svarbiausia patirtis. Ar galite tą patvirtinti, pateikdami konkretų pavyzdį?

Naujas pomėgis

Darbui grupėje arba konkursiniam darbui:

Apžvelkite skraidymo istoriją XX amžiuje.

Ar jūsų regione būta ankstyvų bandymų skraidyti? Parinkite istorijų apie skraidymą savo regione.

Plaukiojantis turgus

Darbui grupėje:

Kur vyksta savaitiniai turgūs? Kokios prekės juose parduodamos? Paieškokite pavyzdžių iš senesnių laikų, iš mūsų dienų ir iš įvairių šalių. Ar galite įžvelgti skirtumų?

Kokia savaitinių turgų reikšmė? Kodėl žmonės vykdavo ir tebevyksta į savaitinius turgus?

Patyrinėkite, kaip pasikeitė pirkėjų įpročiai: kada jūsų regione (šalyje) atsirado universalinės parduotuvės, prekybos centrai, prekyba internetu ir imta siųsti prekes paštu?

Atliekų perdirbimas

Referatui su diskusija:

Apžvelkite jūreivystės Baltijos jūroje istoriją. Kokių būta laivų, kokių uostų? Kokias prekes gabendavo laivai?

Aprašykite kasdienį žmonių gyvenimą prie jūros. Kuo jie vertėsi, kaip gyveno?

Kokių pokyčių įvyko nuo Viduramžių iki mūsų dienų?

Ar per karą būta kokių nors įvykių Baltijos jūroje? Ar Baltijos jūroje buvo piratų?

Ar Baltijos jūra yra taikus regionas?

Ieškant…

Referatui su diskusija arba darbui grupėje:

Kas yra gintaras? Kaip jis susidarė ir kur jo randama? Kaip jis išgaunamas ir kam naudojamas?

Paieškokite gintarinių papuošalų pavyzdžių.

Ar žinote, kokios išgaunamos kitos naudingos iškasenos, taip pat ir jūsų regione? Kokiu būdu seniau būdavo išgaunamos šios naudingos iškasenos? Kaip jos išgaunamos dabar?

Tolimame kolonijiniame mieste

Referatui su diskusija:

Kaip suprantamas kolonializmas?

Tarp istorikų paplitusi tezė, kad kolonijų būta ir Europoje. Kokie kolonializmo požymiai ir kokios konkrečios šalys turimos galvoje?

Ar Prūsų žemė buvo kolonija? Kieno požiūriu?

Išvyka su vaiku

Darbui grupėje:

Kiek laiko jūsų mieste buvo valomi karo griuvėsiai? Nuo ko tai priklausė, kad jie buvo/nebuvo pašalinti taip greitai?

Padiskutuokite, ar per karą sugriautą miestą reikėtų atstatyti tokį patį, ar moderniai.

Kiek vaikų po karo kasdien žaisdavo griuvėsiuose? Paieškokite pasakojimų apie tą laikotarpį.

Apie laimingą miestą

Referatui su diskusija:

Trumpai apžvelkite Viduramžių Europos miestų raidą.

Kaip miestas gali išaugti? Kokių sąlygų tam reikia? Kokiomis aplinkybėmis miestas galėtų patirti nuosmukį ir „susitraukti“?

Panagrinėkite, kodėl miestai buvo nepatenkinti Vokiečių ordinu ir kokių kontrpriemonių jie griebėsi.

Palyginkite su savo regiono (šalies) miestais: ar yra sėkmingų, augančių miestų ir miestų, kurie „traukiasi“? Kaip galima paaiškinti tuos skirtumus?

Kaip atpratinti nuo alkoholio?

Vaidmenų žaidimui:

Užimkite poziciją landrato, kuris nori sumažinti alkoholio vartojimą smuklėse, ir smuklininko poziciją. Koks šio eilėraščio autoriaus požiūris į alkoholį? Kokias dar nuomones būtų galima įsivaizduoti: gydytojo, mokytojo, tėvų, jaunuolių? Jeigu toks ginčas vyktų dabar, ar jis vyktų taip pat kaip ir 1913 metais? Ar mūsų laikais (jūsų šalyje) vyrauja kitoks požiūris į alkoholinius gėrimus?

Teatras kaime ir smėlyje

Konkursiniam darbui:

Ar yra skirtumas, ar teatro trupė vaidina mieste, nuosavuose namuose, ar kaime?

Pasidomėkite keliaujančių teatro trupių istorija.

Ar žinote teatrų, kuriuose spektakliai rodomi įvairiomis kalbomis?

Kokių teatrų esama jūsų regione? Parinkite nuotraukų ir tekstų apie kurio nors teatro istoriją.

Gal galėtumėte paklausinėti aktorių, muzikantų, scenos darbininkų arba kitų teatro bendradarbių apie jų patirtį?

Niekas be muzikos nevyksta

Darbui grupėje:

Kokia reikšmė skiriama muzikai jūsų šalyje, jūsų šeimoje?

Kokių muzikos tradicijų esama jūsų regione? Apžvelkite kelias istorines epochas iki mūsų dienų.

Ar muzikos poveikis suartina žmones, naikina tarp jų sienas? Ar muzika gali būti naudojama atskirti etnines grupes arba socialinius sluoksnius vienus nuo kitų?