Neužilgo po to, kai Vokiečių ordinas atsikraustė į Prūsų žemę, 1249 metais tarpininkaujant popiežiui pasirašė su prūsais Christburgo sutartį. Ši sutartis skamba kaip persmelkta taikos siekio, ji turėjo atnešti prūsams taiką, tačiau tik su sąlyga, kad šie taps krikščionimis, be to, sutartis buvo skirta tik kai kurioms prūsų etninėms grupėms. Tad kruvina kova tarp misionierių ir jiems besipriešinančiųjų netrukus vėl atsinaujino.

Trumpai tariant, broliai tiems daug sykių minėtiems naujakrikštams suteikė visas asmenines laisves, [su sąlyga] kad jie laikysis katalikų tikėjimo, išliks pavaldūs ir paklusnūs Romos bažnyčiai ir bus ištikimi Didžiajam magistrui, broliams ir jų namams. Naujakrikštai sutiko su tuo, kad jeigu krašto dalis arba bent vienas iš jų atsimestų, jie nebetektų jiems užtikrintų laisvių.

Paskui minėtieji naujakrikštai, paklausti, kokius pasaulietinius įstatymus norintys pasirinkti ir kokiai pasaulietinei teisinei valdžiai paklusti, sušaukė sueigą pasitarti ir pasirinko lenkų, savo kaimynų, pasaulietinius įstatymus ir pasaulietinę teisinę valdžią.

Būk aktyvus!


Šaltinis: 1249 Februar 7. Christburg. Friedensvertrag zwischen dem Deutschen Orden und den abgefallenen Preußen in Pomesanien, Warmien und Natangen, geschlossen unter Vermittelung des päpstlichen Nuntius und Assistenz des Bischofs von Culm, in: Preußisches Urkundenbuch, hrsg. von der Historischen Kommission für Ost- und westpreußische Landesforschung von Rudolf Philippi, Bd. 1: Die Bildung des Ordensstaats, Teil 1, Königsberg 1882, Nr. 218, p. 160.