Kai 1945 metais šiaurinė Prūsų žemės dalis atiteko Sovietų Sąjungai, sovietinių vadovėlių autoriai ir istorikai suskato ieškoti įžymių savo krašto žmonių, kurie darbavosi tame regione. Tai turėjo sukurti sąsajas ir perteikti prasmę. Dabartinėje Ukrainoje gimęs Raudonosios Armijos generolas Ivanas Černiachovskis dėl daugelio priežasčių pasirodė tam tinkamas.

Tomis dienomis, kai sovietų armijos veržėsi nuo Vyslos prie Oderio, prasidėjo ir operacija Rytų Prūsijoje. Priešai įnirtingai priešinosi, mūsų daliniai tik iš lėto stūmėsi į priekį. Šioje šalyje viskas buvo pritaikyta gynybai: teutonų pilys, tvirtovės iš Septynerių metų karo laikų, bunkeriai iš gelžbetonio, net miestai ir kaimai. Tose kautynėse Ivanas Černiachovskis, Trečiojo Baltarusijos fronto vadas, buvo mirtinai sužeistas. Jis buvo jauniausias iš visų fronto vadų, dar nesulaukęs nė keturiasdešimties metų. Kareiviai mylėjo jį už bebaimiškumą ir tiesumą. Jis niekada neleisdavo, kad su kuriuo nors iš jam pavaldžių karių būtų elgiamasi neteisingai.

Būk aktyvus!


Šaltinis: Островский, Валерий П. (sud.): История СССР. Учебник для 11 класса средней школы, Москва, 1990, p. 87.