Riteriai ir kariai

Ar nugalėtojai visuomet sutaria? Lenkų istorikas Janas Dlugošas (Jan Długosz) jau XV amžiuje leidosi aptarinėti skirtumus tarp lenkų ir lietuvių kariuomenių taktikos, mūšio strategijos ir indėlio į pergalę. Net ir XX amžiuje, o iš dalies dar ir dabar, lenkų, lietuvių, rusų ir baltarusių istorikai stengiasi pateikti įrodymų apie lemiamą „savųjų“ dalinių indėlį į pergalę. Šios iliustracijos buvo išspausdintos viename lenkiškame vadovėlyje pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais – tai buvo pirmasis istorikų ginčo šiuo klausimu etapas: lenkai čia pavaizduoti kaip europietiški riteriai su geriausia anuometine ginkluote, o lietuviai – kaip laukiniai kovotojai, apsitaisę kailiais, nešini ietimis ir lankais.

Būk aktyvus!

 

Šaltinis: Bronisław Gebert ir Gizela Gebertowa: Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla klasy pierwszej szkół średnich. 3 leidimas, Warszawa, 1918, p. 49, 50.