Kodėl 1410 metais dar nebuvo pabaiga?

Referatui su diskusija:

Aprašykite Vokiečių ordino padėtį pirmosiomis savaitėmis ir pirmaisiais mėnesiais po Žalgirio/Tanenbergo/Griunvaldo mūšio.

Kaip Vokiečių ordinas mėgino įveikti pralaimėjimą?

Kokių būta galimybių padengti karo išlaidas?

Aprašykite Prūsijos sąjungos atsiradimą.

Tikriausiai jau pradėjote be mūsų

Darbui grupėje:

Karikatūros pritaiko istorines aplinkybes aktualiam politiniam turiniui. Žinoma, tą politinį turinį taip pat galima ir reikia analizuoti.

Kaip karikatūristas įsivaizduoja lenkų tautą arba apskritai tautą? Kaip, jo manymu, turėtų funkcionuoti politinis tautos gyvenimas? Kaip traktuoti skirtingas politines pažiūras ir politinius konfliktus?

Atkovotas atšokęs kamuolys

Referatui su diskusija arba konkursiniam darbui:

Aprašykite krepšinio klubo „Žalgiris Kaunas“ arba kurio nors kito sporto klubo istoriją, kurio pavadinimas ir atsiradimo istorija siejasi su istoriniais tauriniais simboliais.

Būna tokių sporto įvykių, kurie jau iš anksto arba ir vėlesniuose prisiminimuose suvokiami kaip reikšmingi visai tautai. Ar galite pateikti tokių pavyzdžių?

Kaip apibūdintumėte tautos (nacionalizmo) ir sporto santykį? Ar yra sporto rūšių, kurios itin siejasi su kokia nors tauta, ir kodėl taip yra?

Ne vien 1410 metai

Referatui su diskusija:

Apžvelkite didesnius karinius Vokiečių ordino konfliktus su kaimyninėmis šalimis.

Koks konfliktas prisimenamas dar ir šiandien, kuriam, pavyzdžiui, yra pastatyti paminklai, rengiamos karinės-istorijos rekonstrukcijos arba parašyti istoriniai romanai?

Taip jiems ir reikia

Referatui su diskusija:

Kokia pozicija Vokiečių ordino atžvilgiu pateikiama VDR išleistame mokykliniame vadovėlyje?

Apibūdinkite marksistinę Vidurinių amžių istorijos sampratą.

Ar esama Vokiečių ordino kritikos, kuri šiuolaikiniu požiūriu atrodo teisinga? Jeigu taip, tai kodėl?

Be to, tai buvo dar ir brangu

Darbui grupėje arba referatui su diskusija:

Apibūdinkite samdinių veiklą ir reikšmę Viduramžiais. Ar mūsų laikais dar esama samdinių? Jeigu taip, tai kur ir kas juos panaudoja?

Kodėl Vokiečių ordino riteriai 1410 metais nebeįstengė dar kartą mobilizuotis kryžiaus žygiui?

Europos išgelbėjimas – 1410-ieji

Darbui grupėje arba referatui su diskusija:

Palyginkite abu mokyklinių vadovėlių tekstus ir istorines sąsajas.

Kaip Viduramžiais buvo suprantama „Rusija“ ir „Europa“, kaip jos suvokiamos XX amžiaus pradžioje?

Ar esama kitų istorinių pavyzdžių, kuomet kuri nors šalis apibūdina save kaip Europos gelbėtoją? Kaip ir kodėl taip nutinka?

Ar tos šalies santykis su „Europa“ pakinta po mėginimo ją išgelbėti, gal jis pagerėja, o gal veikiau „Europa“ nusiviliama?

Koks šiuo metu požiūris į „Europą“ jūsų šalyje? Ko jūs tikitės iš „Europos“?

Europos išgelbėjimas – 1914-ieji

Darbui grupėje arba referatui su diskusija:

Palyginkite abu mokyklinių vadovėlių tekstus ir istorines sąsajas.

Kaip Viduramžiais buvo suprantama „Rusija“ ir „Europa“, kaip jos suvokiamos XX amžiaus pradžioje?

Ar esama kitų istorinių pavyzdžių, kuomet kuri nors šalis apibūdina save kaip Europos gelbėtoją? Kaip ir kodėl taip nutinka?

Ar tos šalies santykis su „Europa“ pakinta po mėginimo ją išgelbėti, gal jis pagerėja, o gal veikiau „Europa“ nusiviliama?

Koks šiuo metu požiūris į „Europą“ jūsų šalyje? Ko jūs tikitės iš „Europos“?

Mūšio spalvos 1

Projektiniam darbui:

Kokia ginkluotė ir kokie simboliniai objektai Viduramžiais būdavo svarbūs mūšyje?

Kokia hierarchija vyravo viduramžiškose kariuomenėse – tarp socialinių ir tarp etninių grupių?

Ar šiais aspektais Vokiečių ordino, Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės, stojusios į mūšį 1410 metais, skyrėsi nuo kitų kariuomenių? Palyginkite su kuriuo nors kitu mūšiu, vykusiu Europoje Viduramžiais.

Mūšio spalvos 2

Projektiniam darbui:

Kokia ginkluotė ir kokie simboliniai objektai Viduramžiais būdavo svarbūs mūšyje?

Kokia hierarchija vyravo viduramžiškose kariuomenėse – tarp socialinių ir tarp etninių grupių?

Ar šiais aspektais Vokiečių ordino, Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės, stojusios į mūšį 1410 metais, skyrėsi nuo kitų kariuomenių? Palyginkite su kuriuo nors kitu mūšiu, vykusiu Europoje Viduramžiais.

Riteriai ir kariai

Projektiniam darbui:

Kokia ginkluotė ir kokie simboliniai objektai Viduramžiais būdavo svarbūs mūšyje?

Kokia hierarchija vyravo viduramžiškose kariuomenėse – tarp socialinių ir tarp etninių grupių?

Ar šiais aspektais Vokiečių ordino, Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės, stojusios į mūšį 1410 metais, skyrėsi nuo kitų kariuomenių? Palyginkite su kuriuo nors kitu mūšiu, vykusiu Europoje Viduramžiais.

Žalgiris kaip multiplikacija

Kaip charakterizuojami atskiri veikėjai piešinio, spalvų ir laikysenos pagalba? Kokios scenos vaizduoja ne patį mūšį?

Žalgiris kaip specialusis renginys

Darbui grupėje:

Karinė-istorinė rekonstrukcija

Patyrinėkite, nuo kada Griunvaldo kovos lauke rengiamos karinės-istorinės rekonstrukcijos ir kaip iki šiol vystėsi šis renginys.

Ar jūsų regione (šalyje) taip pat rengiamos karinės-istorinės rekonstrukcijos?

Kuo patrauklios karinės-istorinės rekonstrukcijos? Iš kur gaunama išsamių žinių apie naudotą ginkluotę arba mūšio eigą? Pasikalbėkite su istorinių mūšių inscenizacijų dalyviais ir žiūrovais ir atkreipkite dėmesį į skirtingą patirtį ir motyvus.