Nors Klaipėda ir nėra tokia didelė kaip Hamburgas, giminingas miestas prie Elbės, bet čia randame tipišką uostamiesčio aplinką: jūreivių pasilinksminimų gatvė, galimybė užsidirbti iš šalies glūdumos atvykusioms valstiečių dukterims ir policininkai, kurie kartkartėmis vis imasi griežtų priemonių…

Kalbant apie žemiausiųjų klasių dorovę, be vagysčių, ypatingai reikia paminėti nusižengimus dorovės policijos potvarkiams ir girtuokliavimo atvejus. Dr. Friedrichas Julius Morgenas savo knygoje „Beiträge zu einer medicinischen Topographie des Kreises und der Stadt Memel“ [Straipsniai apie medicininę Klaipėdos apskrities ir miesto topografiją], išleistoje 1843 metais Klaipėdoje, rašo, kad 1830-aisiais svetimšaliams jūreiviams įrengtų viešnamių dar buvę aštuoni su 78 merginomis, bet 1842 metais jų jau sumažinta iki trijų su 30 merginų. „Tačiau juo labiau, – tęsia jis, – mieste padaugėjo parsidavinėjančių prostitučių.“ Tokia situacija išliko labai ilgai, mat būta slaptų būstų, viešnamių, kurie maskavosi kaip smuklės, būta šokių namų ir kabaretų – jų 1872 metais buvę keturi. 1868 metais kas savaitę būdavo suimama nuo aštuonių iki dešimties, o per prekymečius dvidešimt merginų, 1882–1883 metais už nusižengimus dorovės policijos potvarkiams suimti 215, 1884–1885 metais 119, 1885–1886 metais 105 asmenys. Nuo tol areštų vis mažėjo ir 1898–1899 metais tebuvo suimta dešimt asmenų. Laivininkystė sumažėjo, jūreiviai su garlaiviais dabar užsibūna vos kelias dienas, tad ir progų įmantrybėms nebeliko tiek daug. Labai daug žemųjų luomų merginų dabar įsidarbina [Prūsijos] vakarinių provincijų fabrikuose.

Būk aktyvus!


Šaltinis:  Johannes Sembritzki: Memel im neunzehnten Jahrhundert. Festschrift zum 650jährigen Jubiläum der Stadt Memel, 1. August 1902, Memel 1902, p. 121.