Ar Prūsų žemėje būta nemažų problemų dėl alkoholizmo? Šiaip ar taip, XX amžiaus pradžioje Alenšteino landratas jautė pareigą išleisti naujus potvarkius dėl smuklėse parduodamų gėrimų. Jo potvarkių niekas ilgai nesilaikė, bet užtat satyrinis Berlyno laikraštis „Kladderadatsch“ skyrė jam eilėraštį.

Alenštaino tarėjas Pautzas rekomenduoja savo apskrities smuklininkams pardavinėti nealkoholinius gėrimus.

Vanduo

Toks ponas Paucas, įžymus

Tarėjas Alenštaino,

Kalbėjo : „Alkoholio jūs

Bet kokia venkit kaina!”

Užuot degtinę maukę blogą,

Gurkšnokit abstinentų grogą,

Nes jis ir padoresnis,

Ir, aišku, naudingesnis.

 

Aviečių šliūkštelėk sunkos

Į vandenio ąsotį,

Už tokį grogą padėkos

Pagirdytas besotis.

Tik jį ir gerk! Siųsk po velnių

Degtinę bjaurią su vynu!

Tegu ir ryt, ir šiandie

Vanduo tau kuria šventę!

 

Lai grogas bus – aš to viliuos –

Gėrimas tikras vyrų,

Išgerkit punšo ar sulos,

Arba gurkšnokit girą.

Ir smuklininkui bus naudos,

jei gero grogo svečiui duos,

jis susižers į delną

visai nemenką pelną.

 

O kad jo smuklėn neužklys

koks nors alaus plempikas,

tik nusišvilpt – šalin kvailys

temėklina supykęs.

Lai jis tiesiog į peklą čiuoš!

Juk ponas Paucas smuklę puoš.

Jo garbei – į sveikatą! –

Po taurę limonado!

 

Vertė Antanas A. Jonynas

Būk aktyvus!


Šaltinis: Wasser, in: Kladderadatsch, 1913 m. birželio 15 d., p. 398

Faksimilė: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kla1913/0398?sid=3851851f392850079faefd1c5d476105