Gūdi provincija ar miestas-sodas?

Erichas Mendelsohnas laikomas vienu žymiausių klasikinio moderno architektu. Pradedant XX amžiaus trečiuoju dešimtmečiu jis pastatė daugybę pastatų Vokietijoje ir Sovietų Sąjungoje, vėliau ir Didžiojoje Britanijoje, Palestinoje ir JAV. Mendelsohnas gimė 1887 metais Alenšteine (dab. Olštynas), architektūros studijos atvedė jį į Berlyną ir Miuncheną. Jo studijų ir pirmieji darbo metai pasižymi architektūrinėmis fantazijomis, įkūnijančiomis anuometinę moderno kaip urbanistinio, didmiesčio reiškinio ir technikos bei pramonės pažangos sampratą: daugybėje išlikusių eskizų matome oro uostų, fabrikų arba metro stočių pastatus.

Būtų visai suprantama, jeigu Mendelsohnas būtų greitai pamiršęs apie savo kilmę iš provincijos. Tačiau Mendelsohnas iš naujo „atrado“ Alenšteiną. Viename Rytų Vokietijos regiono amatų parodai skirtame plakate (1910 m.) savo gimtąjį miestą jis įvertina naujai, susiedamas jį su anuomet moderniu gaivaus oro ir lengvos struktūros miesto-sodo idealu. Vėlesniais metais  Mendelsohnas vis sukurdavo Prūsų žemėje pastatų, daugiausia religinio pobūdžio, pavyzdžiui „Apvalymo namus“ Bet Tahara žydų kapinėse Alenšteine ir Karaliaučiaus bei Tilžės žydų bendruomenių pastatus.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Erich Mendelsohn: Rytų Vokietijos amatų parodos, vykusios 1910 metais Alenšteine, plakatas, Prūsijos kultūros paveldo fondas, Vario raižinių kabinetas (Kupferstich-Kabinett SPK), Berlynas.