Zacznijmy od tego, że dzieje większości mieszkańców ziem pruskich, wyjąwszy Prusów, stanowią historię migracji, także i w dziejach Żydów. Czytaj dalej