Žvilgsnis į jūrą

Prūsų žemė – Baltijos jūros salų grupė? Tokį įspūdį perteikė nyderlandų jūrininkas ir kartografas Lucas Janzonas Waghenaeris (1533/4?–1605/6?). Aismarių ir Kuršių nerijos pavaizduotos detaliai, taip pat ir marių daubos, ypač upių žiočių duburiai. Iki šiol Waghenaeris laikomas nyderlandų jūrinės kartografijos pionieriumi. Prūsų žemės srities Baltijos jūros žemėlapis buvo išspausdintas didžiuliame daugiatomyje žemėlapių leidinyje, kuriame yra ir kitų Europos pakrančių regionų žemėlapiai.

Būk aktyvus

Šaltinis: Lucas Janszon Waghenaer: De caerte ofte zee custen van Pruyssen, met zyne haffen ofte groote rivieren, vander Memel, in: Spiegel der zeevaert, vande Nauigatie der Westersche Zee, Amsterdam, 1589.