Nepaisant švelnaus klimato, sovietinių ir rusiškų vadovėlių autoriai nebuvo sužavėti Prūsų žemės vaizdu, veikiau priešingai. Visų pirma, jie matė niūrų aršių Antrojo pasaulinio karo kovų palikimą.

(1) Fašistai surentė čia galingas tvirtoves, daugybę nuolatinių kulkosvaidžių ugnies taškų, išrausė tūkstančius kilometrų apkasų ir prieštankinių užtvarų ir pastatė gelžbetoninius „ežius“.

(2) Šioje šalyje viskas buvo skirta gynybai: teutonų pilys, tvirtovės iš Septynerių metų karo laikų, gelžbetoniniai bunkeriai ir net kaimai ir miestai.

Būk aktyvus


 Šaltinis: Максим П. Ким (ред.).  История СССР. (1938-1972 гг.). Учебник для 10-го кл. 4. Издание. Москва, 1975, p. 104.

 

Šaltinis: Валерий П. Островский, Алексей И. Уткин. История России. XX век. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, 1995, p. 308.