Filmo reklama apie vieną prūsą

Lenkijos kino teatruose „Herkus Mantas“buvo rodomas 1973 metais ne kaip lietuviškas, o kaip sovietinis filmas (1976-aisiais jis demonstruotas ir VDR). Lenkijoje kova su Vokiečių ordinu buvo labai gerai žinoma istorinė medžiaga. Lenkų kino mėgėjams ši tema jau buvo atskleista 1960-aisiais režisieriaus Aleksandro Fordo susuktame spalvotame monumentaliame filme „Kryžiuočiai“ (Krzyżacy), kuris ligšiol Lenkijoje išliko daugiausią žiūrovų susilaukęs filmas. Tačiau ir lietuviško filmo poveikis buvo stiprus. Dar ir šiandien Lenkijoje žmonės žino prūsų vadą Herkų Montę, nors mokykliniuose vadovėliuose ši istorinė asmenybė ir retai aprašoma.

Būk aktyvus!