Dabar sinagoga – vieni griuvėsiai

XIX amžiuje pastatytos Gilgės (Gilgenburg, dab. Dombruvnas) sinagogos interjeras sudegė per Reicho pogromo naktį 1938 metais, tiesa, lauko sienos išliko.Nuo to laiko šis pastatas nebebuvo naudojamas religiniais tikslais, tame mieste juk ir nebeliko žydų bendruomenės. Po 1945 metų buvusi sinagoga naudota kaip sandėlis. XX amžiaus paskutinįjį dešimtmetį kilo mintis iš esmės suremontuoti pastatą ir įrengti jame kultūros centrą, bent jau muziejų. Tačiau ligi šiol šis pastatas tik įtrauktas į saugomų kultūros paminklų sąrašą (1991), o 2002 metais atidengta atminimo lenta.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Sinagoga Barčeve/Vartenburge, fotografė: Izabela Lewandowska, Olštynas, 2007 metai.

Šaltinis: Sinagoga Dombruvne (Gilgėje), fotografė: Izabela Lewandowska, Olštynas, 2014 metai.