Atliekų perdirbimas

Kalbant apie Baltijos jūros regiono orą, pietrytinėje jo dalyje, kuri yra prie Prūsų žemės krantų, iki šiol būna daugiausia audringų dienų ir aukštų bangų. Burlaivių eros laikais tai dažnai galėjo reikšti pražūtį, mažų mažiausiai suduždavo laivas. Pakrančių, pavyzdžiui, Kuršių nerijos, gyventojai, naudodavosi svetima nelaime: surinkę į krantą atplukdytas burlaivių lentas naudodavo jas kaip statybinę medžiagą savo namams. Neatmesdavo ir lentų su laivų vardais. Nuotraukoje matome užrašą „Rescue“ – gelbėtojai. Šio laivo jūreiviai neišsigelbėjo.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Klaipėdos kraštas, Nida/Kuršių nerija: Į namų sienas įkomponuoti jūros išmesti laivų pavadinimai, fotografas: Haro Schumacher, Oberamergau, 1940.

Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 2a213.