18-летний герой

Источник: «Баллада о Янеке Вишниевском» (Янек Вишниевский пал) https://www.youtube.com/watch?v=3Rb3XKj2ARU

 

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni,    Ребята из Грабау, ребята из Килау,
Dzisiaj milicja użyła broni.                         
Милиция сегодня атаковала нас.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali,                
Мы храбро все держались, они ж стреляли метко -
Janek Wiśniewski padł.                               
Янек Вишниевский пал.

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską,        Вдоль Светоянской на дверях его понесли
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.       
Мимо танков и мимо полицейских.
Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha!      Ребята с верфи, за товарища отомстим!
Janek Wiśniewski padł.                                Янек Вишниевский пал.

Lecą petardy, ścielą się gazy,                                   Газ испускают летящие петарды,

Na robotników sypią się razy.                      На рабочих сыпется за ударом удар.
Padają dzieci, starcy, kobiety,                      Дети погибают, старики и женщины,
Janek Wiśniewski padł.                               
Янек Вишниевский пал.

Jeden zraniony, drugi zabity,                                    Один ранен, другой убит,

Krew się polała grudniowym świtem.          Встает кровавое декабрьское утро.

To władza strzela do robotników,                 Власть палит в рабочих,
Janek Wiśniewski padł.                               
Янек Вишниевский пал.

Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, Рабочие верфей Гдыни и Гданьска,
Idźcie do domu, skończona walka.              
Возвращайтесь домой, борьба завершена!
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,   
Мир узнал об этом и просто промолчал,
Janek Wiśniewski padł.                               
Янек Вишниевский пал.

Nie płaczcie matki, to nie na darmo,                        Не плачьте, матери, все было не напрасно,
Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą.
Над верфью развивается отныне красный флаг.
Za chleb i wolność i nową Polskę,               
За хлеб и за свободу, за новую Польшу
Janek Wiśniewski padł.                                Янек Вишниевский пал.

 

Прояви активность