Laisvės sąvoką sunku apibrėžti. Iš dalies dėl to ji vartojama skirtinguose kontekstuose ir tikriausiai nėra tokios šalies, tautos arba regiono, sugebėjusių atsispirti pagundai sukurti savas „laisvųjų“ valstiečių ir miestų arba „liberaliųjų“ judėjimų interpretacijas. Prūsų žemė šiuo požiūriu – ne išimtis. Tad kas iš tikrųjų yra, o kas nėra laisvė? Skaityk toliau

Išlaisvino Raudonoji Armija?

Lenkijos žydė Maria Blitz, kuri išvengė holokausto, nes buvo išvežta priverstiniams darbams, Raudonosios Armijos įžygiavimą į Prūsų žemę 1945 metais patyrė kitaip nei daugelis vokiečių. Atidaryti šaltinį

Kitų laisvė

Kai 1830 metų lapkričio mėnesį Varšuvos piliečiai sukilo prieš autokratinę Rusijos caro valdžią ir pareikalavo naujų laisvių Lenkijai, nuo 1795 metų išnykusiai iš politinio Europos žemėlapio, sukrėsti buvo ne tik lenkai, bet ir jų kaimynai. Vos už kelių dešimčių kilometrų šiauriau nuo Varšuvos esančios Prūsų žemės gyventojai sekė šiuos įvykius su labai prieštaringais jausmais. Atidaryti šaltinį

Laisvė ar stipri valstybė?

Idealaus sėkmingų ir galingų Prūsijos valdovų paveikslo vokiškuose vadovėliuose ilgai nebuvo įmanoma nė pajudinti. O gal vis dėlto? Pirmaisiais Veimaro Respublikos metais bent jau vienas autorius atskleidė prieštaravimą: nors absoliutinė valstybė ir buvo laikoma istoriškai neišvengiama, bet Prūsijos luomų sukilimas kovoje už senąsias teises ir laisves irgi kėlė simpatiją. Atidaryti šaltinį

Pabėgimas Baltijos jūra

Ištrūkti iš sovietinės Lietuvos, patekti į Vakarus anaiptol nebuvo lengva. Sėkmės galima buvo tikėtis sumanius bėgti per šiaurinę Prūsų žemę, Klaipėdos sritį su didžiuliu uostu, žuvininkystės ūkiu ir prekybiniu laivynu. Kaip rodo čia pateikti pavyzdžiai, šis kelias vis tiek buvo labai pavojingas. Atidaryti šaltinį

Apie Rytų Prūsijos liberalizmo pabaigą

Pirmoje XIX amžiaus pusėje buvo dažniau kalbama apie Rytų Prūsijos liberalizmą. Tai apėmė Apšvietos laikotarpio idėjas, luominę regioninę savivoką ir visuomenines reformas, nukreiptas prieš valstybės ir monarchijos suabsoliutinimą. Po kulminacijos, 1848 metų revoliucijos, sekė prablaivėjimas. Liberalusis istorikas, keliautojas po Italiją Ferdinandas Gregorovius susiejo viltis su kita, šiokią tokią nuostabą keliančia sritimi. Atidaryti šaltinį