Ieškant…

…Baltijos jūros „aukso“. Taip mėgstama vadinti gintarą, pusbrangį fosilinių sakų akmenį, kuris Europoje itin dažnai randamas Baltijos jūros regione, bet daugiausia jo aptinkama Prūsų žemės ribose. Dalį gintaro iš telkinių į krantą išmeta bangos. Gintaro rinkimas jūros pakrantėje – seniausias jo gavybos metodas. Gintaro paieškos suintensyvėjo pradėjus naudoti tinklus, graibštus ir kartis – gintarą šiais įrankiais galima išgriebti iš jūros dugno netoli kranto. Nuotraukoje matome gintaro žvejus ties Palmininkais (Palmnicken, dabar: Jantarny). Šiek tiek paslaptinga aura, apgaubusi gintaro žvejus, sklaidėsi jau tada, kai buvo padaryta ši nuotrauka. Tam, kad būtų galima išgauti gintarą iš pakrantėje arba šalies gilumoje glūdinčių klodų, XIX amžiaus pabaigoje buvo įkurtos gintaro kasyklos, kuriose iki mūsų dienų iškasama daugiausia įvairiopai naudojamo gintaro. Gintaro žvejyba gyvuoja kaip ir anksčiau, tačiau tai veikiau pomėgis nei profesija.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Gintaro žvejai ties Palvininkais, fotografas: Franz Wiemers, Münsteris.

Herderio institutas Marburge, vaizdų archyvas, Inv. Nr.: 4d6408.