Prūsų žemė – balta dėmė

Netoli nuo Prūsų žemės ėjo nuo XVIII amžiaus pabaigos vis labiau ryškėjanti skiriamoji Europos žydų linija. Daugelis Karaliaučiaus žydų orientavosi į Apšvietos (haskalos) idealus ir pasinaudojo 1812 metų paskelbtu Tolerancijos (Emancipacijos) ediktu, kad galėtų įsitvirtinti Prūsijos vokiečių visuomenėje, o teritorijoje anapus Nemuno, ten, kur kadaise buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, gyveno religines ir kultūrines tradicijas labiau puoselėję žydai, taip pat ir kūrę literatūrą jidiš kalba. Amerikos lietuvių lingvistas Dovidas Katzas sudarė žemėlapį: jame pažymėtos vietovės, kuriose nuo XVIII amžiaus rytinėje Prūsų žemės kaimynystėje dirbo jidiš kalba rašę rašytojai, o Prūsų žemė čia – tik balta dėmė. Žemėlapis įdomus dar ir tuo, kad, be vokiškų, lenkiškų, lietuviškų ir rusiškų šio regiono vietovardžių, jame pateikti ir mažiau žinomi vietovardžiai jidiš kalba.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Dovid Katz: Lithuanian Jewish Culture, Vilnius 2010, p. 248.