Nesidairyti atgal

Šaltinis: Vaizdo įrašas Centrinis Vokietijos archyvas

01. Traukiniai iš Rytų

Tikslas: gimtinė

Sugrįžimas iš Sovietų Rusijos. Į repatriantų stovyklas, kurios įkurtos Vakarų zonose kaip čia, Hofo Mošendorfe, atvyksta daugybė traukinių iš Rytų. Neseniai užregistruotas 150-tūkstantasis repatriantas. Kai kurie dar neįveikė ilgus metus trukusių nepriteklių pasekmių, bet iš esmės šių repatriantų sveikatos būklė geresnė nei anksčiau atvykusių ešelonų. Vyksta jaudinantys pasimatymai su giminėmis ir šeimos nariais, kurie atvyko pasitikti repatriantų.

Paskutinė machorka, susukta iš laikraštinio popieriaus – ir pirmoji tikra cigaretė. Iš visų Sovietų Sąjungos kampelių sugrįžta ir mažesnės grupės moterų ir mergaičių. Visų pirma, tai etniniai vokiečiai ir jaunuoliai iš Rytų Prūsijos, kurių veidai susenę, nes toli nuo gimtinės ir tėvų namų jiems teko išgyventi sunkų likimą. Prisiminkime karo belaisvius, kurie dar negrįžo!

Vokietijos Šiaurės Vakarų radijas bendradarbiaudamas su Raudonuoju Kryžiumi kviečia dalyvauti akcijoje ir suruošti dovanų paketus Kalėdoms.

Visų pirma, kalėdine labdara bus pradžiuginti tie karo belaisviai, kurie prarado šeimas. Daugybė rankų ir širdžių jau prisijungė prie šios akcijos, bet dar daugybės jų reikėtų. Kiekvienas užregistruotas repatriantas gauna paramą – 90 markių. Jiems parenkami ir nauji civiliai drabužiai.

Sunkūs metai toli nuo namų praėjo. Prasideda naujas gyvenimas.

Būk aktyvus!