Kas čia persikrausto?

Vienas vokiškas vadovėlis neseniai perspausdino šią nuotrauką teigdamas, kad joje nufotografuoti iš Rytų Prūsijos 1945 metų sausio mėnesį bėgantys vokiečiai. Mokyklinis vadovėlis yra tokia informacijos priemonė, kuria pasitiki daugiausia mokinių. Juo skaudžiau, jeigu juose pateikiama informacija yra neteisinga. Iš tikrųjų, toje nuotraukoje nufotografuota vokiečių persikėlėlių iš Volynės vilkstinė 1942 metais. Nacionalsocialistų potvarkiu jie turėjo palikti gimtąsias vietas ir persikelti į okupuotas Lenkijos sritis. Nesunku piktintis nepatikimais vadovėliais. Deja, neteisingai aprašomos nuotraukos XX amžiaus istorijoje aptinkamos ne taip jau retai. Kitaip negu ankstesniais amžiais, dabar nuotraukų yra daugybė, jomis nesunku įspūdingai iliustruoti istorinius įvykius, tačiau supratimas, kad būtina atidžiai ir kritiškai patikrinti šaltinius, kaip, sakysime, tai savaime suprantama analizuojant viduramžiškus rankraščius, randasi tik labai iš lėto. Nuotraukoje, kurioje matome žmones su ryšuliais, susėdusius į arklių traukiamus vežimus, galėtų būti ir 1944 metais persikraustantieji iš sovietų užimtų rytinių Lenkijos regionų, ir lenkų, rusų arba ukrainiečių persikėlėliai į Prūsų žemę po 1945-ųjų. Negalime nieko teigti, jeigu nežinome, kada nuotrauka nufotografuota, kas buvo fotografas arba kaip ir kur ji vėliau buvo panaudota.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Der Treck der Volksdeutschen aus Wolhynien, Galizien und dem Narew-Gebiet, Berlin, 1942, p. 25.