Tolima gražuolė

Nacionalinis entuziazmas paprastai puoselėjamas ir idealios moters įvaizdžiu. Naujesniųjų laikų Europos istorijoje iki pat pažengusio XX amžiaus žinoma daugybė tokių alegorijų, ar tai būtų prancūzų Mariana, ar vokiečių Germanija, ar Polonija, kuri po Pirmojo pasaulinio karo skelbia iš plakatų: „Tėvynė jus šaukia!“ Lietuva irgi nebuvo išimtis. Kai kariniai lietuvių daliniai 1923 metais užėmė šiaurinę Prūsų žemės dalį, Klaipėdos kraštą, kuris nuo 1920-ųjų buvo Sąjungininkų (Prancūzijos) protektoratas, atsirado proga rengti pergalės paradus. Euforija pasiekė net ir užatlantę. Šį plakatą JAV lietuvių emigrantų lankomai Niujorko kavinei „Yomantas“ nupiešęs dailininkas rėmėsi ne foto ir ne kino medžiaga, o pasakojimais ir, visų pirma, savo fantazija: taip klaipėdiškiams jis pasiuntė simbolinį „Valio!“.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Ch. Yomantas Café, New York (sud.): JAV lietuvių emigrantų plakatas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, in: Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių, Klaipėda, 2004.