Išvyka su vaiku

Kur išsirengti į sekmadienio išvyką? Po Antrojo pasaulinio karo Europoje nuotrauka su vaikišku vežimėliu griuvėsių fone nebuvo neįprasta, priešingai – net labai būdinga. Per karą daugelis miestų buvo smarkiai apgriauti, be to, daugelyje šalių gerokai padidėjo gimstamumas, ir taip asmeniškai, šeimyniškai pasitvirtino, jog karas įveiktas ir grįžo tikėjimas ateitimi. Ypatinga šioje nuotraukoje tai, kad ji daryta 1965 metais Kaliningrade, tai yra, tuo metu, kai Vidurio ir Vakarų Europoje griuvėsiai jau seniai užleido vietą naujiems namams. Sovietinėje Prūsų žemės dalyje miestų atstatymas vyko kur kas lėčiau, negu skelbė oficialioji propaganda. 1967 metais buvo susprogdinti Karaliaučiaus pilies griuvėsiai. Toje vietoje turėjo iškilti Tarybų namai, bet aštuntajame dešimtmetyje buvo aptikta statikos problemų, ir statyba taip ir liko nebaigta. Tad Kaliningrado gyventojai vienoje iš pagrindinių miesto aikščių ištisus dešimtmečius matė panašų vaizdą kaip ir pirmaisiais pokario metais.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Aus der Sammlung Oleg Maksimov, in: Maksim S. Popov (sud.): Parallel Memory. 150 years of Königsberg and Kaliningrad history in photographs/Parallel’naja pamjat‘. 150 let istorii Kenigsberga i Kaliningrada v fotografijach, Kaliningrad, 2012, p. 273.