Vokiečių ordino pralaimėjimas jungtinei lenkų ir lietuvių kariuomenei 1410 metais buvo ne tik skaudus, bet ir brangus. Ordinas buvo pasamdęs karius iš visos Europos, kuriuos turėjo apmokėti. Išliko nemaža didžiojo magistro Heinricho von Plaueno skolos raštų, parašytų ant pergamento vidurine vokiečių aukštaičių kalba (Mittelhochdeutsch).

1411 metų vasario 5 diena, Torunė (Thorn)

Didžiojo magistro Heinricho von Plaueno pasižadėjimas grąžinti skolą – 420 markių, kurios turi būti sumokėtos Breslaujoje (Breslau) pas Nikolausą Bunzlau per 1411 metų Velykas arba aštuntą dieną po jų, skirtas Heyncze’i von Ronaw, Hansui Wende’i, Niclosui Schindeliui, Heyncze’i von der Reybenitz’ui, jų draugams ir bičiuliams.

Autentiškas egzempliorius, pergamentas. Valstybinis Karaliaučiaus archyvas, pergamentiniai dokumentai, 95 stalčius, Nr. 38.

Mes, brolis Heinrichas von Plauenas, Vokiečių ordino didysis magistras, šiuo dabartiniu raštu pripažįstame, kad mes Heyncze’i von Ronaw, Hansui Wende’i, Niclosui Schindeliui, Heyncze’i von der Reybenitz’ui, jų draugams ir bičiuliams esame skolingi keturis šimtus dvidešimt prūsiškų markių. Šias keturis šimtus dvidešimt markių minėtiems asmenims tikimės su gerais ketinimais ir be klastos sumokėti vengrišku auksu, už markę du guldenus, per ateinančias Velykas arba aštuntą dieną po jų Breslaujoje, Nicloso Bunczlow’o buvimo vietoje visiškai juos patenkinant. Jeigu nutiktų taip, kad mes minėtiems [asmenims] nurodytu laiku nesumokėtume ir jie dėl to patirtų nuostolių siųsdami priminimą arba mokėdami mokestį pasiuntiniui, tuos nuostolius mes ketiname padengti kartu su pagrindine suma. Tą patvirtindami įsakėme įspausti mūsų atspaudą šiame rašte, kuris duotas Torunėje, mūsų valstybėje, tūkstantis keturi šimtai vienuoliktųjų metų šv. Agotos dieną.

Būk aktyv


Šaltinis: Sven Ekdahl (sud.): Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411. Die Abrechnungen für die Soldtruppen, Teil 1: Text mit Anhang und Erläuterungen (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 23), Köln–Wien 1988, p. 163.