Marynarz w ogródku

W Kłajpedzie, która już od XIX w. była ufortyfikowanym portem, wizerunek statków wojennych, żołnierzy marynarki czy innych marynarzy był dobrze znanym widokiem. Kiedy po 1945 r. Kłajpeda weszła w skład Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej rozbudowano w większym stopniu zarówno przemysł portowy, jak i bazę wojskową. Po tym, jak w wyniku ucieczek, przymusowych migracji i wysiedleń głównie niemieckojęzyczni mieszkańcy opuścili Kłajpedę, nastąpiło szybkie zasiedlanie miasta. Najważniejszymi przedstawicielami tych grup byli członkowie załóg statków napływający początkowo z Rosji, Ukrainy i Białorusi, a w latach 50. i później również z pozostałej części Litwy. Kłajpeda była podobnie jak Kalinigrad w pierwszych dziesięcioleciach po wojnie miastem pełnym mundurów. Mężczyźni w mundurach – to był wtedy codzienny widok na ulicach!

Bądź aktywny

źródło: Orkiestra Akademii Marynarki Wojennej. Fotograf: E. Smirnov (1955), [w:] Kęstutis Demereckas i Vasilijus Safronovas: Klaipėda 1945-1965…, Klaipėda 2010, s. 204.