Jak właściwie wyglądało życie codzienne mieszkańców ziem pruskich? To pytanie nie jest tak banalne, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Istniejąca w Niemczech bogata literatura poświęcona pamięci historycznej upowszechnia przednowoczesny obraz zaginionego świata folwarków i chłopów, oraz Królewca jako stołecznego miasta o charakterze głównie preindustrialnym. W Polsce Warmia i Mazury uważane są za atrakcyjne pod względem krajobrazowym regiony turystyczne, rzadziej jest jednak mowa o tym, jak wygląda życie mieszkańców poza tymi kilkoma tygodniami w lecie. W Rosji i na Litwie natomiast ziemie pruskie przedstawiane są jako siedziba wielkich zakładów przemysłowych i obiektów portowych. Czytaj dalej

Sinti na końskim rynku

Koń trakeński to najbardziej znana rasa koni rodem z ziem pruskich. Mniej znany jest za to targ koński w Wehlau (pl.: Welawa) – swego czasu jeden z największych targów tego typu w Europie. Wielu Sinti z ziem pruskich brało udział w corocznym zgiełku w charakterze handlarzy końmi, posiadaczy stoisk jarmarcznych lub wróżbiarek. Otwórz dokument

Na odwyku

Czy alkoholizm stanowił na ziemiach pruskich jakiś większy problem? Na początku XX w. starosta olsztyński poczuł się w każdym razie w obowiązku przedłożenia szynkarzom nowych zasad wyszynku napojów. Godnego wzmianki sukcesu w tej dziedzinie raczej nie odniósł, za to udało mu się dostać na łamy prasy, bowiem został uwieczniony w jednym z wierszy berlińskiego pisma satyrycznego „Kladderadatsch“. Otwórz dokument

Bez muzyki ani rusz!

Wydarzeniami, które w efekcie doprowadziły do odzyskania przez kraje bałtyckie w 1990/91 r. niepodległości, nie były ani upadek muru berlińskiego, ani Okrągły Stół, ani „Aksamitna Rewolucja“, ale „Rewolucja Śpiewająca“. Ogromne znaczenie muzyki w życiu Litwinów sięgało wiele stuleci wstecz, o czym dowiadujemy się od pastora Theodora Lepnera w jego opisie ziem pruskich w XVII w. Otwórz dokument