Pirmoji pažintis su Prūsų žeme dažniausiai vyksta per kraštovaizdį. Išleista daugybė fotoalbumų apie Mozūriją, Rytų Prūsiją ir pan. Didžiaformatės nuotraukos įtikina natūraliu šio regiono žavesiu. Filmai, grožinės literatūros kūriniai ir net mokslo darbai sukuria šio regiono atmosferą: paprastai kalbama apie šalį, kurioje „aukštas dangaus, gūdūs miškai ir nesuskaičiuojami ežerai“ . Skaityk toliau

Atšiaurus klimatas

Žiūrint iš Vidurio Europos Prūsų žemė yra toli Europos šiaurės rytuose, kone Sibire. Senesni vokiški vadovėliai uoliai išnaudoja nesvetingų klimatinių Prūsų žemės sąlygų vaizdinį, mat tuo siekia praturtinti savo istorijas, pavyzdžiui, apie Žiemos mūšį Mozūrijoje per Pirmąjį pasaulinį karą 1915 metais arba apie tai, kaip Prūsijos karalienė Luizė bėgo nuo Napoleono dalinių 1807-aisiais. Atidaryti šaltinį

Švelnus klimatas

Pirmaisiais dvidešimto amžiaus šeštojo dešimtmečio metais sovietiniuose geografijos vadovėliuose imta kreipti dėmesį į ką tik gautą Kaliningrado sritį. Būdavo pabrėžiamas švelnus jūrinis klimatas ir net ir žiemą neužšąlantys Baltijos jūros uostai. Šiuos pranašumus vardija ir dabar naudojami rusiški geografijos vadovėliai. Atidaryti šaltinį

Kraštovaizdis – lyg slogus sapnas

Nepaisant švelnaus klimato, sovietinių ir rusiškų vadovėlių autoriai nebuvo sužavėti Prūsų žemės vaizdu, veikiau priešingai. Visų pirma, jie matė niūrų aršių Antrojo pasaulinio karo kovų palikimą. Atidaryti šaltinį

Sielininkystė mieste

Žuvys džiunglėse?

Šiaurės Europos durpių kraštas

Prasti keliai jūros link

Rusė naujakurė Ana Andrejevna Kopyliova pasakoja apie penktąjį dvidešimto amžiaus dešimtmetį: „Teoriškai žinojome, kad gyvename netoli nuostabiai gražios jūros, bet praktiškai neturėjome galimybės ten nuvykti. Keliai buvo nepravažiuojami. Keleiviniai traukiniai dar nevažinėjo…“ Atidaryti šaltinį

Kaip jums patinka Kaliningrado oras?

Žvilgsnis į jūrą

Miškai kažkur kitur

Ateities kraštovaizdis?

1945 metais pietinė Prūsų žemės dalis atiteko Lenkijai. Valstybinė propaganda džiūgavo dėl „atgauto krašto”. Tačiau praktiniu požiūriu buvo ne visiškai aišku, ką daryti su ta naująja sritimi, kuri neatitiko pokario metų ekonomikos atkūrimo idealo su rūkstančiais fabrikų kaminais. Atidaryti šaltinį