Kas daro žmogų asmenybe? Kodėl kai kurių žmonių vardai net ir prabėgus šimtmečiams minimi vadovėliuose arba jie tampa filmų herojų prototipais, o daugybės kitų ainiai nė neprisimena? (Paguodžia bent tai, kad kartais jie „atrandami“ iš naujo.) Skaityk toliau

Tautų savitarpio supratimo projektas

Devintąjį XX amžiaus dešimtmetį Lietuva dar buvo viena iš Sovietų Sąjungos respublikų, tačiau jau tuomet joje pradėjo ryškėti atvirumo ir pilietinio aktyvumo ženklai. Jaunas lietuvių redaktorius pasakoja apie bendras vokiečių ir lietuvų pastangas atkurti garsųjį paminklą Taravos Anikei, XVII amžiuje sukurtos baladės herojei. Atidaryti šaltinį

„Raudonojo Spalio“ medžioklė

Sovietinė respublika – toks jos statusas Lietuvoje tiko tik nedaugeliui. Klaipėda su savo uostu sudarė galimybę bent kiek praverti duris į pasaulį kitapus „geležinės uždangos“. Šaltojo karo metu, kai sienų tarp Rytų ir Vakarų kirtimas buvo itin aštrus, politinis reiškinys, Jono Pleškio istorija pateikė idealią medžiagą bestseleriui ir Holivudo filmui. Atidaryti šaltinį

Karjera per mokslą

Senosios Europos visuomenės sąranga dažnai vaizduojama kaip statiška. Valstiečiai, kilmingieji arba amatininkai sudarė savo luomus ir savąjį statusą perduodavo vaikams. Tačiau nejaugi nebūta galimybių iškilti? Politiniame testamente, surašytame 1567 metais, kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis suformulavo idėją, kurį skamba labai šiuolaikiškai: karjera per mokslą, ir taikė tą būtent „nevokiečiams prūsams“. Atidaryti šaltinį

Ne taikos angelas

Dabar jau beveik nugrimzdo užmarštin tai, kad kadaise būta tikro Prūsijos karalienės Luizės kulto. Šio kulto atsiradimą neabejotinai pakurstė vienas įvykis: istorinė jo vieta – Prūsų žemėje, tuo metu, kai Tilžėje vyko taikos derybos tarp Rusijos caro Aleksandro I ir Prancūzijos imperatoriaus Napoleono. Luizė mėgino Napoleoną paveikti, bet jai tai nepavyko. Atidaryti šaltinį

Sovietų Sąjungos didvyris

Kai 1945 metais šiaurinė Prūsų žemės dalis atiteko Sovietų Sąjungai, sovietinių vadovėlių autoriai ir istorikai suskato ieškoti įžymių savo krašto žmonių, kurie darbavosi tame regione. Tai turėjo sukurti sąsajas ir perteikti prasmę. Dabartinėje Ukrainoje gimęs Raudonosios Armijos generolas Ivanas Černiachovskis dėl daugelio priežasčių pasirodė tam tinkamas. Atidaryti šaltinį

Patraukli ir susimąsčiusi

Dar daugiau medžiagos filmui

Dvi didžios asmenybės

Prūsija romantiškai

Filmo reklama apie vieną prūsą

Daugiaetninės Prūsų žemės vertėjai