Gimtinės jie nepaliko savo noru, o apgyvendinti naujoje vietoje patyrė dar ir nemalonių netikėtumų: grupė lenkų persikėlėlių iš Volynės, kuri nuo 1944 metų priklausė Sovietų Sąjungai, Prūsų žemėje net nenorėjo lipti iš traukinio.

1945 metų [birželis]

Atsikėlėlių reikalų inspektoriaus Zygmunto Kureko ataskaita apie komandiruotę į  Ščytną (Szczytno, vok. Ortelsburg), kurios tikslas: nugabenti persikėlėlius iš Lucko (Łuck).

AAN, MAP 2460, l. 82–83

Ataskaita

Apie kelionę į Ščytną, kurios tikslas: nugabenti ir įkurdinti repatriantus iš Lucko (Łuck).

Išvažiavau [19]45 metų birželio 23 dienos devintą valandą ryto, grįžau [19]45 metų birželio 24 dienos antrą valandą popiet su rajono inspektoriumi piliečiu Januszu Tkaczuku.

Ešeloną sudarė 600 šeimų – 2200 asmenų iš Lucko miesto ir apylinkių. Iš jų – apie 40% valstiečių, likę – miesto gyventojai, [tarp kurių buvo] daug amatininkų.

Prastai apsirūpinę inventoriumi ir dabo įrankiais – bėgliai nuo ukrainiečių. Karvių jie turėjo apie 120, arklių – 25 ir [kiekviena šeima] po kelias avis ir kiaules.

Ešelonas  išvažiavo [19]45 metų birželio 6 dieną, atvyko į vietą birželio 14-ąją, persikėlimas į kitą traukinį Mlavoje (Mława) užtruko dvi dienas. Ščytno stotyje ešelonas stovėjo aštuonias dienas ir žmonės nesileido išlaipinami. Jie aiškino, kad ir apskrities valdžia, ir vietinė milicija elgėsi su jais šiurkščiai – milicija net grasino jiems areštu, iš dalies [savo elgesį] jie aiškino tuo, kad esą žemės aplink Ščytną labai prastos.

Kai viskas buvo išsiaiškinta ir žmonės nuraminti, pradėjome išsodinti ešeloną į tris savo sunkvežimius ir penkis automobilius, kuriuos atsiuntė magistratas ir seniūnija. Darbas vyko sparčiai, atvykėliai buvo sėkmingai apgyvendinti mieste ir artimiausiose apylinkėse.

[…]

Išvados:

 

  1. Skirti daugiau dėmesio tam, kad repatriantams atvykus į galinę etapo vietą tarp jų nebūtų skleidžiama žalinga propaganda.
  2. Vietinė valdžia turi labiau rūpintis, kad transportas nestovėtų vienoje vietoje aštuonias dienas, o milicijos kompetencija šiems reikalams spręsti būtų apribota.

 

[…]

Surašyta teisingai

[Neįskaitomas parašas]

Įkurdinimo politikos skyriaus vadovas

Būk aktyvus!


Šaltinis: Umsiedlung der Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Polen in den Jahren 1944–1947. Hrsg. und eingeleitet von Stanisław Ciesielski. (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas 6) Marburg-Wrocław 2006, p. 321–323 (Dok. 98):