Reicho pogromo naktį ir nacių persekiojimą Lietuvos valdomo Klaipėdos krašto žydai lig tol išgyveno tik iš tolo. Tačiau 1938 metų pabaigoje baimė, kad šis kraštas bus prijungtas prie Trečiojo Reicho, ėmė įgauti gana konkretų pavidalą, ir daugybė žydų pradėjo rengtis emigracijai. Generalinio Vokietijos konsulato Klaipėdoje referentams teko pripažinti, kad žydų emigracija pastūmėjo ekonominį Klaipėdos krašto gyvenimą į sunkią krizę.

Dok. 191: 1938 metų gruodžio 2 d. Vokietijos generalinis konsulatas praneša apie žydų bėgimą iš Klaipėdos krašto ir ekonomines pasekmes

Turinys: Žydai bėga iš Klaipėdos krašto. Pasekmės ekonominiam Klaipėdos krašto gyvenimui.

Prasidėjus Sudetų krašto krizei tarp Klaipėdos krašto žydų pastebimas sustiprėjęs nerimas. Pirmieji ženklai išryškėjo tada, kai stambieji Klaipėdos pirkliai Hafttalis ir Eilbergas paskelbė parduodantys vertingas medienos prekybos įmones.  Žydai smarkiai sunerimo, kai buvo panaikinta karo padėtis, o pastarosiomis savaitėmis jų nerimas taip išaugo, kad tenka kalbėti apie žydų bėgimą iš Klaipėdos krašto.

Būdami tikri, kad iškart po landtago rinkimų Klaipėdos kraštas bus prijungtas prie Vokietijos Reicho, žydai ne tik išsiėmė iš bankų visus savo indėlius, bet ir pusdykiai pardavinėja žemės valdas ir mėgina išpardavinėti prekes drastiškai nuleidę kainas ir prekių atsargas paversti grynais pinigais. Išpardavimų apimtis taip išaugo, kad Klaipėdos krašto direktorija, siekdama išvengti ekonominio gyvenimo sutrikimų, mano esanti priversta išleisti policijos potvarkį, kuriuo išpardavimai laikinai uždraudžiami.

Nors klaipėdiškiai ir džiaugiasi, kad žydai išsikelia iš Klaipėdos krašto, tačiau, kita vertus, tai turi sunkių pasekmių ekonominiam Klaipėdos krašto gyvenimui: čionykščių bankininkų vertinimu, per pastarąsias šešias savaites žydai iš bankų atsiėmė apie 10 mln. litų. Uždarius fabrikus ir krautuves atleista daugybė Klaipėdos krašto darbininkų ir tarnautojų, tad Klaipėdos miestui tenka laukti didesnio bedarbių skaičiaus. Nekilnojamojo turto rinkoje pasiūla viršija paklausą. Dar prieš kelias savaites butų smarkiai trūko, o dabar šimtai jų liko tušti, užmestos ir naujos statybos. Be to, šiuo metu nei užsienio, nei Didžiosios Lietuvos tiekėjai nebeteikia kreditų prekėms, siunčiamoms į Klaipėdos kraštą. Pasitaikė atvejų, kai prekių siuntas iš Anglijos, parduodamas pagal trijų mėnesių akceptą, atgabenus į Klaipėdą Anglijos pardavėjai sulaikė ir pareikalavo apmokėti grynaisiais. Jeigu grynaisiais atsiskaityti nepajėgta, prekės būdavo išgabenamos atgal į Angliją.

Klaipėdos krašto ekonominį gyvenimą dar smarkiau trikdo tai, kad klaipėdiškiai atsiima dideles sumas iš Miesto taupomosios kasos ir Klaipėdos banko, kad galėtų iš žydų pigiai nusipirkti sklypus arba išparduodamas prekes. Tad per pastarąsias keturias savaites iš abiejų šių bankų institucijų atsiimta maždaug septyni milijonai litų.

Kad galėtų garantuoti mokėjimo įsipareigojimų vykdymą, Miesto taupomoji kasa buvo priversta pasinaudoti 3,5 mln. lt indėliu vietiniame Emisijos banke. […]

Tikėtina, kad žydai ir toliau išvyks su visu turtu, ir tai, kad Lietuvos valstybės bankas vengia suteikti pagalbą, o metinis balansas, kuris bus neužilgo sudaromas ir kuriam Klaipėdos bankai šį mėnesį turi itin gerai pasirengti, taip pat ir faktas, kad užsienis ir Didžioji Lietuva nebeteikia prekių kreditų Klaipėdos kraštui, veikiausiai turės katastrofiškų padarinių, jeigu kuo skubiausiai nebus suteikta pagalba.

Būk aktyvus!


Šaltinis: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, Bd. 2: Deutsches Reich 1938–August 1939, bearb. von Susanne Heim, München 2009.