Ne vien 1410 metai

XX amžius davė smarkų postūmį Lietuvoje ir Lenkijoje prisiminti Vokiečių ordino pralaimėjimą 1410 metais. Ligi šiol kasmet rengiami minėjimai ir istorinės mūšio rekonstrukcijos. Tad dabar net sunku įsivaizduoti, jog dar XIX amžiuje būdavo minimi visiškai kitokie Viduramžiais Prūsų žemėje vykę istoriniai įvykiai. Šioje nuotraukoje matome tautinės Mažosios Lietuvos draugijos „Birutė“ narius, kurie 1895-aisiais Tilžėje pastatė istorinę dramą „Kauno pilies sugriovimas 1362 metais“. Kauno pilį, pastatytą vos keliais dešimtmečiais anksčiau, 1362-aisiais, po trijų savaičių apgulties, užėmė Vokiečių ordino kariuomenė. Tiesa, lietuviai netrukus ją atsikovojo.

Būk aktyvus!

Šaltinis: „Birutės“ draugijos vaidintojų trupė, vaidinusi A. Fromo-Gužučio istorinę dramą „Išgriovimas Kauno pilies 1362 metais“, Tilžė, 1895, fotografija: W. Zimmer, foto salonas Littuania. Iš Andriaus Dručkaus fotografijų rinkinio, Obeliai, in: Domas Kaunas: Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. 1885–1940 metų ikonografija, Vilnius, 2000.