Ilgą laiką frontai buvo aiškūs, juolab vadovėliuose: nuo Reformacijos įvedimo 1525 metais katalikiškajai Lenkijai priešpriešais stojo protestantiškoji Prūsija. Tik tada, kai XIX ir XX amžiuję kilęs nacionalinis įkarštis kiek atslūgo, religinė tolerancija vėl tapo išeities tašku, nuo kurio įmanoma permąstyti Vidurio Europos šalių kaimynystės istoriją.

1525 metais Albrechtas, protestantiškasis Prūsijos kunigaikštis, Krokuvoje prisiekė Lenkijos karaliui vasalo ištikimybę. Už tai jis gavo sosto paveldėjimo teise valdyti buvusią Vokiečių ordino valstybę, kuri tapo Prūsijos kunigaikštyste, taip pat gavo pažadą, kad būsiąs priimtas į Lenkijos Karalystės senatą. Prūsijai parodyta pagarba rodo, kad Lenkijos politikai rūpėjo valstybės gerovė, jai buvo svetimas fanatizmas. Tai buvo pirmoji sutartis pasaulyje tarp protestantų ir katalikų valdovų.

Būk aktyvus


Šaltinis: Krystyna Starczewska ir kiti. Świat nowożytny. Renesans, barok. Klasa II. Dalis 1. 3. Warszawa, 2003, p. 75.