Kiedy człowiek staje się wybitną osobistością? Dlaczego o niektórych ludziach jest mowa w podręcznikach szkolnych jeszcze wiele stuleci później i dlaczego służą oni np. za prototyp bohatera jakiegoś filmu animowanego, podczas gdy inni zamiast przejść do historii najwyraźniej „popadli w zapomnienie“? (Niekiedy jednak, na całe szczęście, zostają oni „ponownie odkryci“.) Czytaj dalej

Projekt na rzecz porozumienia między narodami

Litwa jest co prawda pod koniec lat 80. XX w. jeszcze republiką związkową ZSRR, ale wykazuje w tym czasie już większą otwartość polityczną i zaangażowanie cywilne: Młody redaktor litewski opowiada o wspólnych staraniach Litwy i Niemiec o postawienie posągu słynnej Anusi z Tarowa – bohaterki znanej niemieckiej ballady z XVII w. Otwórz dokument

Polowanie na „Czerwony Październik“

Republika Sowiecka – tak naprawdę tylko niewielu Litwinom ten status przypadł do gustu. Kłajpeda ze swoim portem morskim była jak uchylone okno Litwy na wielki świat. W czasach, kiedy przekraczanie granic między Wschodem a Zachodem nabrało w efekcie zimnej wojny rozmiarów bardzo drażliwego zjawiska politycznego, zainteresowanie wzbudziła historia Jonasa Pleškys stanowiąca idealny materiał na bestseller lub film hollywodzki. Otwórz dokument

Wykształcenie szansą awansu

Struktura społeczna Europy feudalnej (niem.: „Alteuropa“) przedstawiana jest zazwyczaj statycznie: chłopi, szlachta i rzemieślnicy tworzyli własne stany, przekazując swój status społeczny również dzieciom. A może jednak istniała jakaś szansa społecznego awansu? Książę Albrecht Hohenzollern sformułował w swoim testamencie politycznym z 1567 r. ideę „awansu społecznego dzięki nauce“, co zważywszy, że brał pod uwagę również „nie-niemieckich Prusów“, brzmi bardzo nowocześnie. Otwórz dokument

Żaden anioł pokoju

Właściwie rzadko kto dziś pamięta, że dawniej królową pruską Luizę otaczał prawdziwy kult. Historyczne wydarzenie, z którego ów kult wziął swój początek, miało miejsce na ziemiach pruskich, a był nim pokój w Tylży popisany przez cara Aleksandra I i cesarza Napoleona Bonaparte. Luiza użyła możliwych sposobów, próbując wpłynąć na Napoleona, jednak nadaremnie. Otwórz dokument

Bohater ZSRR

Po przyłączeniu w 1945 r. północnych ziem pruskich do Związku Radzieckiego dążeniem historyków i autorów podręczników szkolnych w ZSRR było znalezienie ważnych osobistości z własnego kraju, których działalność związana byłaby z historią tego regionu. Kryła się za tym potrzeba nowych interpretacji i tworzenia nowych więzów. Urodzony na terenie dzisiejszej Ukrainy generał Armii Czerwonej Iwan Daniłowicz Czerniachowski wydawał się być z wielu względów idealnym kandydatem. Otwórz dokument

W zawrotnym tempie, ale z rozwagą

I jeszcze więcej materiału na film

Dwie sławy

Prusy – romantyczne

Reklama dla pruskiego wodza

Wieloetniczne ziemie pruskie i ich tłumacze