Czy społeczeństwo ziem pruskich było zdominowane przez mężczyzn? W średniowieczu rycerze zakonu krzyżackiego z pewnością kształtowali przez długi czas zarówno polityczne relacje władzy, jak i pamięć historyczną. Także odnośnie późniejszych epok podręczniki historii szeroko rozpisują się na temat opozycji stanowej lub działań wojennych na ziemiach pruskich, w których kobiety jako podmioty działające praktycznie nie występowały. Czytaj dalej

Start i cel

Pływaczki

Beztroskie lata powojenne

Wizerunek ziem pruskich, jaki odmalowuje większość znanych relacji z pierwszych lat po 1945 r., to mroczny obraz niedostatku i cierpienia. Nieoczekiwane urozmaicenie wprowadza, gdy uwaga skupia się na młodzieży i jej radości życia. Otwórz dokument

Dzielnica rozrywki w Kłajpedzie

Kłajpeda oferuje atrakcje typowe dla miasta portowego, podobnie zresztą jak Hamburg, jej „siostra“ nad Łabą, choć w mniejszym wymiarze – wśród nich są i ulice czerwonych latarni dla marynarzy, i możliwości zarobku dla przybyłych tu z głębokiej prowincji córek rolników, a także i policjanci, którzy nie raz i nie dwa próbują interweniować… Otwórz dokument

Maria i rycerz

Ktoś mógłby pomyśleć, że dziwaczna to historia, w której adoracja Najświętszej Maryji Panny wprawdzie kojarzy się z Polską i Litwą, ale na pewno nie z zakonem krzyżackim, uchodzącym przez długi okres czasu za śmiertelnego wroga politycznego obu tych państw. Podobnie niecodzienny wydaje się nam dziś ideał męskości i wiary, znajdujący swój wyraz w niniejszej opowieści. Otwórz dokument

Medycyna dwojakiego rodzaju

Być drugą ręką lekarza czy prowadzić gabinet lekarski na własną rękę? Wydany przez przedstawicieli środowiska lekarskiego Prus Wschodnich i Zachodnich w 1970 r. w Republice Federalnej Niemiec zbiór wspomnień lansuje, prawdopodobnie nieumyślnie, dwa zupełnie odmienne obrazy roli kobiet w społeczeństwie. Stare dobre czasy? Tak naprawdę zachodzące przemiany społeczno-kulturowe nie ominęły również pracowników służby zdrowia. Otwórz dokument

Pionierki medycyny

Spadkobiercy rycerzy

Nowy wiejski styl życia

Marynarz w ogródku

Zagraniczna piękność