Ziemie pruskie to region współistnienia wielu religii. Ich przykład pokazuje, jak doświadczenie i przeżywanie różnorodności (np. innych poglądów) mimo występujących konfliktów może zbliżyć mieszkańców i wzmocnić ich poczucie przynależności. Czytaj dalej

Kościół dla myśliwych

Kobiety w chustach

Wspomnienie zapomnianej wojny

Pieśni kościelne jako sygnał polityczny

Jak ułożyły się losy Niemców, którzy pozostali na ziemiach pruskich włączonych w 1945 r. do państwa polskiego? Ministrant Kościoła katolickiego Johannes Gehrmann opowiada o zmianach, jakie tu zaszły przez wprowadzenie języka polskiego, polskich tradycji kulturowych i systemu komunistycznego. Otwórz dokument

Trakt biskupi

Chłodne powitanie

Zostać czy wyjechać? To trudne pytanie nurtowało po 1945 r. wielu Warmiaków i Mazurów. W parafiach dochodziło z tego powodu do spięć i konfliktów. Ernst Langkau doświadczył tego na własnej skórze najpierw przy swoim wyjeździe w latach 70. i drugi raz podczas odwiedzin w wolnej Polsce po 1990 r. Otwórz dokument

Jak żyć według wiary w komunizmie

W sowieckiej części ziem pruskich praktykowanie religii nie było na porządku dziennym. Wiele osób pochodzących z różnych środowisk potrafiło jednak korzystać z istniejących gdzieniegdzie nawet niewielkich możliwości swobodnego rozwoju wiary. Otwórz dokument

Historia jednej kapliczki

Okres wczesnonowożytny był bardzo burzliwą pod względem religijnym epoką. W 1525 r. część ziem pruskich tzw. Prusy Książęce przyjęły wiarę ewangelicką. Warmia natomiast pozostała, podobnie jak państwo polsko-litewskie, przy katolicyzmie, chociaż wpływy protestanckie były i tutaj przez dłuższy okres czasu dość silne. Historia małego kościoła niedaleko Tylży pozwala nam wyobrazić sobie, jak mogły przebiegać w tym regionie podobne powikłania na tle religijnym. Otwórz dokument

Tolerancja – nowe impulsy

Długi czas wydawało się, że stanowiska szczególnie podręczników szkolnych są dokładnie określone: Po wprowadzeniu reformacji w 1525 r. katolicka Polska konfrontowana była z protestanckimi Prusami. W momencie, kiedy narodowa nadgorliwość, która cechowała wieki XIX i XX, przestała odgrywać pierwszoplanową rolę, tolerancja religijna może dać znów początek nowej pamięci historii sąsiedzkich stosunków w Europie Środkowej. Otwórz dokument

Międzynarodowa pomoc humanitarna

Strumień napływających praktycznie się nie urywa: Mowa jest o dostojnikach kościelnych z Niemiec, Litwy, Polski lub Białorusi, którzy po rozwiązaniu ZSRR przybywają do Obwodu Kalinigradzkiego, aby pomóc przy odbudowie wspólnot religijnych czy też instytucji wyznaniowych. Litewski ksiądz Anupras Gauronskas wspomina pierwsze dni w nowo powstałych parafiach katolickich. Otwórz dokument