Wolność jest bardzo sugestywnym pojęciem, które wywiera silny wpływ na myśl i wyobraźnię. Z tego względu używane jest w różnych kontekstach, i nie istnieje chyba ani jedno państwo, czy też naród lub region, który oparłby się pokusie stworzenia własnej tradycji “wolnych” chłopów i miast lub nurtów “liberalnych”. Ziemie pruskie nie stanowią tutaj żadnego wyjątku. Czym tak naprawdę jest więc ta fascynująca wolność i – co nią nie jest? Czytaj dalej

Zwyczajnie: wczasy!

Koniec Związku Radzieckiego

Wyzwolenie przez Armię Czerwoną?

Uniknąwszy marsza śmierci jako przymusowa siła robocza polska żydówka Maria Blitz przeżyła wkroczenie Armi Czerwonej na ziemie pruskie w 1945 r. inaczej niż wielu Niemców. Otwórz dokument

Obalanie pomników

Życie na plaży – na własną rękę!

Wolność innych

Kiedy w listopadzie 1830 r. mieszkańcy Warszawy sprzysiężyli się przeciwko autokratycznym rządom caratu, domagając się nowych swobód dla Polski od 1795 r. nieistniejącej na politycznej mapie Europy, wydarzenie to trzymało w napięciu nie tylko polskich rodaków, ale także i ich sąsiadów. Mieszkańcy oddalonych na północ od Warszawy zaledwie o kilkadziesiąt kilometrów ziem pruskich śledzili bieg wydarzeń jednak z bardzo mieszanymi uczuciami. Otwórz dokument

Dźwięk wolności?

Osiemnastoletni bohater

Wolność czy silne państwo?

Charakterystyczne dla niemieckich opracowań podręcznikowych wyidealizowane wyobrażenie o zwycięskim i potężnym władcy Prus było długi czas nie do podważenia. A może jednak było? W pierwszych latach Republiki Weimarskiej w każdym razie pewien autor znalazł się z tego powodu w niemałej rozterce: Choć władza absolutystyczna uważana była za konieczność dziejową sporą sympatię budził jednak opór stanów pruskich w walce o uzyskanie dawnych przywilejów i wolności. Otwórz dokument

Ucieczka przez Bałtyk

Opuszczenie Litwy sowieckiej i przedostanie się na Zachód nie było wcale takie proste. Największą szansę powodzenia miała droga prowadząca przez ziemie pruskie – przez wielkie porty Okręgu Kłajpedy, będące siedzibą floty handlowej i przemysłu rybnego. Jednakże i ta droga również nie była całkiem pozbawiona niebezpieczeństw, co demonstrują poniższe przykłady. Otwórz dokument

Koniec wschodniopruskiego liberalizmu

O wschodniopruskim liberalizmie dużo rozprawiano w pierwszej połowie XIX w. Z tym pojęciem wiązały się ideały oświecenia, świadomość regionalna kształtowana przynależnością stanową, a także skierowane przeciwko absolutyzacji władzy państwowej i monarchicznej reformy społeczne. Ruch osiągnął punkt szczytowy w rewolucji 1848 r. – po niej przyszło rozczarowanie. Liberalny myśliciel i historyk oraz podróżnik po Włoszech Ferdinand Gregorovius wiązał swoje nadzieje z innym, nieco zaskakującym miejscem. Otwórz dokument

A jednak się bronią!